manpage.1.ex, manpage.sgml.ex, manpage.xml.ex

Programın(ların)ızın bir(er) kılavuz sayfası olmalıdır. Yoksa, bu dosyaları kılavuz sayfası şablonu olarak kullanabilirsiniz.

manpage.1.ex
Kılavuz sayfaları normalde nroff(1) ile yazılır. manpage.1.ex örneği de nroff ile yazılmıştır. Bu dosyayı nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek için man(7) kılavuz sayfasını inceleyiniz.

Son kılavuz sayfası ismi belgelendirdiği programın ismini içermelidir, bundan dolayı "manpage" olan ismini "gentoo" olarak değiştireceğiz. Dosya adı ayrıca, dosyanın bir kullanıcı komutunun kılavuz sayfası olduğu anlamına geler ".1" sonekini içererecektir. Bunun doğru bölüm numarası olduğundan emin olmalısınız. Kılazuz sayfa bölümlerinin listesi:

Bölüm No. Bölüm ismi             Açıklama
-----------------------------------------------------------------
1     Kullanıcı komutları    Çalıştırılabilirler ve betikler.
2     Sistem çağrıları       Çekirdek tarafından sağlanan işlevler.
3     Kütüphane çağrıları    Sistem kütüphanelerindeki işlevler.
4     Özel dosyalar          Genelde /dev dizinindeki aygıt dosyaları.
5     Dosya biçimleri        /etc/passwd gibi dosyaların biçimleri.
6     Oyunlar                Veya diğer değersiz programlar.
7     Makro paketleri        Man makroları gibi makrolar.
8     Sistem yönetimi        Genellikle root tarafından kullanılan komutlar.
9     Çekirdek yordamları    Çekirdekle ilgili standartdışı çağrılar.

O halde, gentoo'nun kılavuz sayfası gentoo.1 olarak isimlendirilmelidir. X programları için bölüm numarasının sonuna bir "x" ilave edebilirsiniz, örn. gentoo.1x. Bir gentoo.1 kılavuz sayfası orjinal kaynakta yoktu, örnekleri ve üstdüzey belgeleri okuyarak bir tane yazdım.

manpage.sgml.ex
Diğer taraftan nroff yerine SGML ile yazmayı tercih ederseniz, manpage.sgml.ex şablonunu kullanabilirsiniz. Eğer bunu yapacaksanız:

 • docbook-to-man paketini yüklememeli,
 • control dosyasındaki Build-Depends satırına Build-Depends'ı eklemeli,
 • rules dosyanızdaki build kuralında bulunan docbook-to-man çağrısını içeren satırı açıklama satırı olmaktan çıkarmalısınız. `build' kuralındaki yorum satırını kaldırmak zorundasınız.

Ve dosyanın adını gentoo.sgml gibi birşey olarak değiştirmeyi unutmayın!

manpage.xml.ex
Eğer SGML yerine XML'i tercih etmek isterseniz manpage.xml.ex taslağını inceleyebilirsiniz. Eğer XML'i seçerseniz iki seçeneğiniz bulunur:
 • docbook-xsl paketini ve xsltproc (önerilir) gibi bir XSLT editörünü sisteminize kurun
 • docbook-xsl, docbook-xml ve xsltproc paketlerini control dosyasındaki Build-Depends satırına ekleyin
 • Kural dosyalarınızın 'build' hedefine bir kural ekleyin:
  xsltproc --nonet \
  --param make.year.ranges 1 \
  --param make.single.year.ranges 1 \
  --param man.charmap.use.subset 0 \
  -o debian/ \
  /usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh/manpages/docbook.xsl \
  debian/manpage.xml

Alternatif olarak:

 • docbook2x paketini kurun
 • docbook2x paketini control dosyasındaki Build-Depends satırına ekleyin
 • Kural dosyalarınızın 'build' hedefine bir kural ekleyin:
  docbook2man debian/manpage.xml

gentoo.1.xml benzeri kaynak dosya(larınızı) yeniden isimlendirin veya stil şablonu (stylesheet) parametreleri ve çıktı parametreleri için paket dökümantasyonunu inceleyin.