dirs

Bu dosyada, ihtiyacımız olan fakat normal kurulum işleminin (make install) oluşturmadığı dizinler belirtilir.

Öntanımlı olarak şöyle gözükür:

usr/bin
usr/sbin

Önlerinde / olmadığna dikkat edin. Muhtemelen şuna benzer şekilde değiştireceğiz:

usr/bin
usr/share/man/man1

Fakat bu dizinler zaten Makefile tarafından oluşturuluyor, dolayısiyle bu dosyaya ihtiyacımız olmayacaktır, o halde sileceğiz.