A. Örnekler

İçindekiler

A.1. Basit paketleme örneği
A.2. dpatch ve pbuilder ile paketleme örneği

Burada üstdüzey geliştiricinin gentoo-1.0.2.tar.gz tar paketini paketleyip, tüm paketleri nm_target'e göndereceğiz.