Başlarken

Linux Yazıcı Bileşenleri

Kullanacağımız temel bileşenler şunları içerir:

CUPS
Ortak Unix Yazıcı Sistemi (The Common Unix Printig System) (http://www.cups.org/) bir yazıcı kuyruğu oluşturucu (spooler) ve yazıcıları kullanmak ve yönetmek için bir uygulama kümesidir.

SAMBA
Samba (http://www.samba.org/) Windows olmayan makinaların bir ağda, Windows'un dosya ve yazıcı paylaşım protokollerini uygulayarak, Windows makinaymış gibi davranmasını sağlar.

Yazıcı Sürücüleri
LinuxPrinting.org (http://www.linuxprinting.org/) en geniş sayıda yazıcı sürücüsü sunmakta ve Linux altında desteklenen yazıcıların veritabanını tutmaktadır. Linux altında kullanmak istediğiniz her model yazıcı için sürücüsünü indirmelisiniz. Bir yazıcı sürücüsü bir PPD dosyası ve filtre uygulaması veya PostScript yazıcılar için sadece PPD dosyasından oluşur.

Gerekli Paketler

Bütün gerekli uygulamalar ve paketler standart Debian arşivinin bir parçasıdır. Bu paketleri standart Debian paket araçları kullanarak indirip yükleyebilirsiniz. Aşağıda ihtiyacınız olacak paketlerin bir listesi vardır:

cupsys
CUPS sunucu

cupsys-bsd
CUPS BSD komutları

cupsys-client
CUPS istemci uygulaması

foomatic-bin
LinuxPrinting.org yazıcı destek uygulamaları

samba
Unix için Samba SMB/CIFS sunucu

smbclient
Unix için Samba SMB/CIFS istemci

gs-esp
ESP Ghostscript (http://www.cups.org/ghostscript.php)

Debian GNU/Linux Sarge paketi olarak mevcut değildir, yerine gs kullanın

a2ps
GNU A2PS (http://www.gnu.org/software/a2ps/)

Aşağıdaki komutlar bu paketleri yükleyecektir. Bu komutları çalıştırabilmeniz için root olmanız veya sudo komutunu kullanmanız gerekmektedir:

apt-get update
apt-get install cupsys cupsys-bsd cupsys-client foomatic-bin samba smbclient gs-esp a2ps

Bazı özel yazıcılar için ek paketler gerekli olabilir. Örneğin, hpijs paketi pekçok HP InkJet, DeskJet ve LaserJet yazıcıyı düzgün şekilde çalıştırabilmek için yüklenmelidir. Bu yazıcılar için gerekli olan PPD dosyaları dosya adlarındaki hpijs ifadesi ile ayırt edilebilir.

CUPS Yerel Yazıcı Yapılandırma

lpadmin komutu yazıcıları yapılandırmak için kullanılır. Aşağıda CUPS ile bir Laser yazıcının yapılandırılma örneği vardır. Bu komutları çalıştırabilmeniz için root olmanız veya sudo komutunu kullanmanız gerekmektedir:

/usr/sbin/lpadmin -p Laser -v parallel:/dev/lp0 -P /root/laser.ppd
/usr/bin/enable Laser
/usr/sbin/accept Laser
/usr/sbin/lpadmin -d Laser

Bash kabuğunun enable şeklinde çağrılan yerleşik bir komutu olduğunu unutmayın, bunun için Bash kabuğu kullanıcıları yazıcıları etkin hale getirmek için komutun tam yolunu vermelidir (/usr/bin/enable).

İlk komut Laser isimli ilk paralel porta bağlı ve PPD dosyası olarak /root/laser.ppd dosyasını kullanan bir yeni yazıcı oluşturur. Daha sonra enable ve accept komutları ile Laser'in etkin olması ve kendisine gönderilen işleri kabul etmesi sağlanır.

Eğer yazıcınız USB portuna bağlıysa veya yazıcınız için doğru aygıt belirleyicisini bilmiyorsanız, varolan yazıcı aygıtlarının listesini görmek için /usr/sbin/lpinfo -v komutunu deneyin.

/usr/bin/lpoptions -l komutunu çalıştırarak yazıcınızın sayfa boyu ve diğer özelliklerinin doğru olup olmadığından emin olun. Yazıcı yapılandırmaları ilgili daha ayrıntılı bilgi CUPS belgesinde bulunmaktadır.

Linux'ta Temel Yazdırma İşlemleri

Şekil 9.1. Yerel Yazdırma

Belgelerin ya lpr veya lp komutuna dosya adları ile belirtilerek yazıcı kuyruğunda bekletilmesi sağlanır. Yazıcı kuyruğunu ve yazıcının durumunu lpstat -o veya lpstat -p komutu ile görebilirsiniz. Bir yazma işini iptal etmek için cancel veya lprm komutunda yazdırma iş numarasını kullanın.

CUPS, yazıcı kuyruğunda bekletme artalan süreci cupsd olarak isimlendirilir. Önce belgeleri PostScript biçimine daha sonra da yazıcının anlayabileceği bir biçime çevirir. PostScript biçimini algılayamayan yazıcılar, belgeler için, ızgaralanmış (rasterized) veya biteşlem (bitmap) biçimini kullanır. Izgaralanmış belgelerin boyu PostScript halinden daha büyük olabilir ve bu da yazıcıya gönderilme zamanını arttırır.

Filtreler, belgeleri bir biçimden diğerine dönüştürmek için kullanılan araçlardır. CUPS bekleticisi gönderdiğinizi belgeye uygun bir filtre bulmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Eğer belgenizi dönüştürmek için herhangi bir filtre yüklü değilse, lpr:unable to print file: client-error-document-format-not-supported.'e benzer bir hata alırsınız.

Pek çok uygulama kendi belge biçimleri için filtreler içermez. Bu uygulamalar ile oluşturulan belgeler, yalnızca uygulamanın içerisinden yazdırılabilir, aksi halde belgenin PostScript biçimine veya başka bir biçime dönüştürülmesi gerekir.