LILO

GRUB'dan farklı olarak, LILO sistemi önyüklerken yapılandırma dosyasını kontrol etmez. lilo uçbirimden çağırıldığında bazı trikler ortaya çıkar.

Aşağıdaki LILO program anahatları lilo-22.5.8 tabanlıdır.

lilo.c:main()
|-- cfg_open(config_file);
|-- cfg_parse(cf_options);
|-- bsect_open(boot_dev, map_file, install, delay, timeout);
|  |-- open_bsect(boot_dev);
|  `-- map_create(map_file);
|-- cfg_parse(cf_top)
|  `-- cfg_do_set();
|    `-- do_image();       // "image=" bölümü için walk->action
|      |-- cfg_parse(cf_image) -> cfg_do_set();
|      |-- bsect_common(&descr, 1);
|      |  |-- map_begin_section();
|      |  |-- map_add_sector(fallback_buf);
|      |  `-- map_add_sector(options);
|      |-- boot_image(name, &descr) veya boot_device(name, range, &descr);
|      |  |-- int fd = geo_open(&descr, name, O_RDONLY);
|      |  |  read(fd, &buff, SECTOR_SIZE);
|      |  |  map_add(&geo, 0, image_sectors);
|      |  |  map_end_section(&descr->start, setup_sects+2+1);
|      |  |    /* bsect_common()içinde iki sektör yaratıldı,
|      |  |    * bootsect için ise başka bir sektör*/
|      |  |  geo_close(&geo);
|      |  `-- fd = geo_open(&descr, initrd, O_RDONLY);
|      |    map_begin_section();
|      |    map_add(&geo, 0, initrd_sectors);
|      |    map_end_section(&descr->initrd,0);
|      |    geo_close(&geo);
|      `-- bsect_done(name, &descr);
`-- bsect_update(backup_file, force_backup, 0); // önyükleme sektörünü güncelle
  |-- make_backup();
  |-- map_begin_section();
  |  map_add_sector(table);
  |  map_write(&param2, keytab, 0, 0);
  |  map_close(&param2, here2);
  |-- // ... önyükleme sektörünün yeniden yerleştirilmesini yap
  |-- // ... bsect_wr'yi doğru yere ayarla
  |-- write(fd, bsect_wr, SECTOR_SIZE);
  `-- close(fd);

map_register() tüm kayıtlı sektörleri tanımlamakta kullanılan (CX, DX, AL) üçlüsü (veri yapısı SECTOR_ADDR) için bir liste tutarken map_add(), map_add_sector() ve map_add_zero() işlerini tamamlamak için map_register()'ı çağırabilir.

LILO sistemi yüklemek için first.S ve second.S'yi çalıştırır. Eşlem (map) dosyasını, bootsect ve kurulum kodunu yüklemek için second.S:doboot() yöntemini çağırır. Sonra, sistem kodunu yüklemek için lfile() yöntemini çağırır, launch2() -> launch() -> cl_wait() -> start_setup() -> start_setup2() yöntemini çağırır ve son olarak ayar kodunu çalıştırmak için jmpi 0,SETUPSEG komutunu çalıştırır.

LILO'nun ayrıntıları için "man lilo" ve "man lilo.conf"a bakınız.