GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI (LGPL)

Çeviren: Deniz Akkuş

Legal Notice

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU LGPL better.

Yasal Uyarı

Bu, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansının (LGPL) Türkçe'ye gayrıresmi çevirisidir. Bu çeviri Free Software Foundation tarafından yayınlanmamış olup GNU LGPL kullanan yazılımların dağıtım şartlarını belirleme açısından hukuki bağlayıcılığı yoktur -- Hukuki açıdan yalnızca GNU LGPL'in İngilizce metni bağlayıcıdır. Bu çeviri, Türkçe kullanıcılarının GNU LGPL'i daha iyi anlayabilmeleri için hazırlanmıştır.

3 Mayıs 2002

Çevirinin sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 0.13 Mayıs 2002DA
Çevirisi www.arayan.com/da/lgpl_tr.html adresindeki aslından bir Linux Belgesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
 

GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansının (LGPL) sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 2.1Şubat 1991 Telif Hakkı © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Bu lisans dökümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur. [Bu döküman Kısıtlı GPL'in ilk yayınlanmış sürümüdür. Aynı zamanda GNU Kitaplık Kamu Lisansı, 2. sürüm'ün devamı sayılmaktadır, bu sebeple sürüm numarası 2.1 olarak verilmiştir.]
 

İçindekiler

2.1. GİRİŞ
2.2. KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
2.3. Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır