Aşırı doz belirtileri

  • heyecan
  • sinir
  • uykusuzluk
  • kalp çarpıntısı
  • yorgunluk
  • ışığa aşırı duyarlılık
  • değişik ses etkilerine sinirli tepki verme
  • mide ve bağırsak rahatsızlığı