Kullanıcıların OpenLDAP'ta Tutulması

Kurulum

Jabber sunucusunu OpenLDAP ile kimlik kanıtlaması yapması için configure komutu --enable-ldap --enable-idn parametreleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Yapılandırma

/usr/local/etc/c2s.xml dosyasında aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır.

<authreg> 
<module> ldap </module>
</authreg>
...
<ldap>
<host> ldap.comu.edu.tr </host>
<v3 />
<binddn> cn=admin,dc=comu,dc=edu,dc=tr </binddn>
<bindpw> xxx </bindpw>
<uidattr> uid </uidattr> 
<base> dc=comu,dc=edu,dc=tr </base>
</ldap>

Bu değişiklikler sonrasında jabberd süreci yeniden başlatılmalıdır.