Windows (netsh kullanarak)

(SP1 yüklenmemiş) Windows XP IPv6 yapılandırması için hala sadece "IPv6.exe"'yi kullanmaktadır. SP1 yüklenmiş Windows XP ve daha sonrası Mikrosoft işletim sistemlerinde ise bu iş için "netsh" komutu bulunmaktadır.

Bir IPv6-in-IPv4 tüneli oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılmalıdır:

c:\ netsh interface ipv6 add v6v4tunnel "<any name>" \\
	<local IPv4 address< <IPv4 address of remote host>

Şİmdi arayüze bir IPv6 adresi atanmalıdır:

c:\ netsh interface ipv6 add address "<tunnel name>" <IPv6 address>

Son olarak rota düzenlenmelidir. Çoğu durumda sadece tünel arayüzüne öntanımlı rota (::/0) eklenmesi yeterli olacaktır:

c:\ netsh interface ipv6 add route \\
          <prefix for route>/<prefix-length> "<tunnel name>"\\
	  <IPv6 address of remote hosts> [metric=<priority>]

Metric değerinin atanması isteğe bağlıdır.