Linux (ip kullanarak)

Not

ifconfig komutunun yapılandırma amacıyla kullanımını tavsiye etmiyoruz. Onun işlevleri ip komutu tarafından yerine getirilmektedir.

Aşağıdaki komut "sit1" isimli bir "sit" tünel-arayüzü yaratır. Elbette ismi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Komutla birlikte tünelin iki ucundaki IPv4 adreslerini belirtmeniz gerekir. Bu adresler IPv4-kapsüllenmiş IPv6 paketlerinin gönderilip/alınırken kullanılacak fiziksel arayüzlerin adresleridir.

# ip tunnel add sit1 mode sit remote \\
	<IPv4 address of remote hosts> local <local IPv4 address> 

Arayüz yapılandırıldıktan sonra aşağıdaki komutla aktif hale getirebilirsiniz:

# ip link set sit1 up 

Şimdi sit-arayüzüne bir IPv6 adresi atayacağız. Bunu yaparken yarattığımız noktadan-noktaya bağlantı alt ağı için bir önek uzunluğu da tanımlayacağız.

Not

Bu önek bağlantının yapıldığı konak bilgisayarın herhangi bir alt ağ adreslemesiyle ilgili değildir. Bu alt ağ sadece bağlantı içindir ve gerçekte olmasa da olur. Uzunluğu /128 olarak atanabilir.

# ip address add dev sit1 <IPv6 address>/<prefix-lenth>

Eğer tünel IPv6 internetine tek bağlatı ise çoğu durumda sadece öntanımlı rotanın (::/0) yapılandırılması gerekir.

# ip route add ::/0 dev sit1