SSS (Sistemin IPv6'ya hazır olması hakkında)

Araçların kullanımı

4.4.7.1.1. Yerel adreslerde ping6 kullanılamıyorum
4.4.7.1.2. Sıradan bir kullanıcıyla ping6 veya traceroute6 komutlarını çalıştıramıyorum.


4.4.7.1.1. Yerel adreslerde ping6 kullanılamıyorum

Hata iletisi: connect: Invalid argument

Çekirdek bu ICMPv6 paketlerini hangi fiziiksel veya mantıksal arabirimi kullanarak göndermek istediğinizi bilmediği için bu hatayı döndürüyor.

Çözüm: Kullanmak istediğiniz arabirimi, ping6 -I eth0 fe80::2e0:18ff:fe90:9205 gibi belirtin, IPv6 ping6 bölümüne de bakın.

4.4.7.1.2. Sıradan bir kullanıcıyla ping6 veya traceroute6 komutlarını çalıştıramıyorum.

Hata iletisi: icmp socket: Operation not permitted

Bu araçlar özel ICMPv6 paketleri oluşturur ve onları gönderirler. Bu işlem çekirdekte sadece "root" kullanıcısının erişebildiği dolaysız soketler ile yapılabilir. Sonuç olarak normal kullanıcılar bu hata iletisini alırlar.

Çözüm: Eğer gerçekten tüm kullanıcıların bu araçları kullanmaları gerekiyorsa, chmod u+s /path/to/program komutunu kullanarak programa "suid" erişim yetkisini verebilirsiniz. ping6 kullanımına da bakmanız faydalı olabilir. Tüm kullanıcılara bu yetkiyi vermek yerine programın grubu değiştirerek (örneğin wheel), programı çalıştırması için yetkilendireceğiniz kullanıcıları bu gruba dahil edebilirsiniz. Diğer kullanıcıların programı çalıştırmalarını chmod o-rwx /path/to/program komutu ile önleyebilirsiniz. Ya da "sudo"yu güvenlik politikanız doğrultusunda yapılandırmayı seçebilirsiniz.