Linux dağıtımlarının IPv6 yapılandırma destekleri

Bazı Linux dağıtımlarının hali hazırda IPv6 yapılandırma desteği bulunmaktadır. Bu destek bazılarında hazır bulunan veya yeni oluşturulan yapılandırma dosyaları ile diğerlerinde ise IPv4 betiklerinin değiştirilmesi ile sağlanmaktadır.