Debian Linux

Aşağıdaki bilgi Stephane Bortzmeyer tarafından eklendi.

 1. İster modül olarak yüklensin isterse çekirdeğin içinde olsun, IPv6'nın yüklendiğinden emin olun. Üç seçenekten birini kullanabilirsiniz; /etc/modules dosyasına ekleyebilir, kmod kullanabilir veya aşağıda anlatılacak ipucunu kullanabilirsiniz.

 2. Arabirimi yapılandırın. Burada eth0 arabirimine 3ffe:ffff:1234:5::1:1 adresini atamak istediğinizi varsayıyoruz. /etc/network/interfaces dosyasınında aşağıdaki değişiklikleri yapın:

  iface eth0 inet6 static
    pre-up modprobe ipv6
    address 3ffe:ffff:1234:5::1:1
    # To suppress completely autoconfiguration:
    # up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf
    netmask 64
    # The router is autoconfigured and has no fixed address.
    # It is magically
    # found. (/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra). Otherwise:
    #gateway 3ffe:ffff:1234:5::1
  

  Bundan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız ya da kısaca

  # ifup --force eth0

  komutunu çalıştırmanız yeterli olacaktır. Artık statik bir adresiniz var.

Daha fazla bilgi