Sunucu soketi ataması (binding)

Sunucu soket atamasını denetlemek için netstat kullanımı

Bir düğümdeki hangi sunucu soketlerinin etkin olduğunun incelenmesi ilgi çekicidir. netstat ile bu bilgi kolayca elde edilebilir:

Kullanılan seçenekler: -nlptu

Örnek:

# netstat -nlptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:32768      0.0.0.0:*        LISTEN   1258/rpc.statd
tcp    0   0 0.0.0.0:32769      0.0.0.0:*        LISTEN   1502/rpc.mountd
tcp    0   0 0.0.0.0:515       0.0.0.0:*        LISTEN   22433/lpd Waiting
tcp    0   0 1.2.3.1:139       0.0.0.0:*        LISTEN   1746/smbd
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN   1230/portmap
tcp    0   0 0.0.0.0:6000      0.0.0.0:*        LISTEN   3551/X
tcp    0   0 1.2.3.1:8081      0.0.0.0:*        LISTEN   18735/junkbuster
tcp    0   0 1.2.3.1:3128      0.0.0.0:*        LISTEN   18822/(squid)
tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN   30734/named
tcp    0   0 ::ffff:1.2.3.1:993   :::*          LISTEN   6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 :::13          :::*          LISTEN   6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 ::ffff:1.2.3.1:143   :::*          LISTEN   6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 :::53          :::*          LISTEN   30734/named
tcp    0   0 :::22          :::*          LISTEN   1410/sshd
tcp    0   0 :::6010         :::*          LISTEN   13237/sshd
udp    0   0 0.0.0.0:32768      0.0.0.0:*              1258/rpc.statd
udp    0   0 0.0.0.0:2049      0.0.0.0:*              -
udp    0   0 0.0.0.0:32770      0.0.0.0:*              1502/rpc.mountd
udp    0   0 0.0.0.0:32771      0.0.0.0:*              -
udp    0   0 1.2.3.1:137       0.0.0.0:*              1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*              1751/nmbd
udp    0   0 1.2.3.1:138       0.0.0.0:*              1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*              1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:33044      0.0.0.0:*              30734/named
udp    0   0 1.2.3.1:53       0.0.0.0:*              30734/named
udp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*              30734/named
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*              1530/dhcpd
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*              1530/dhcpd
udp    0   0 0.0.0.0:32858      0.0.0.0:*              18822/(squid)
udp    0   0 0.0.0.0:4827      0.0.0.0:*              18822/(squid)
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*              1230/portmap
udp    0   0 :::53          :::*                30734/named