ip kullanılarak komşuların görüntülenmesi

Aşağıdaki komutu kullanarak öğrenilen veya yapılandırılmış olan IPv6 komşularını görüntüleyebilirsiniz:

ip -6 neigh show [dev aygıt

Aşağıdaki örnekte ulaşılabilen tek komşu bir yönlendiricidir:

# ip -6 neigh show
fe80::201:23ff:fe45:6789 dev eth0 lladdr 00:01:23:45:67:89 router nud reachable