ip kullanılarak komşu tablosunun değiştirilmesi

Girdiyi elle eklemek

Aşağıdaki komutu kullanarak kendiniz bir girdi ekleyebilirsiniz:

ip -6 neigh add ipv6adres lladdr ağkatmanı_adresi dev aygıt

Örnek:

# ip -6 neigh add fec0::1 lladdr 02:01:02:03:04:05 dev eth0

Girdiyi elle silmek

Girdi eklediğiniz gibi silebilirsiniz de:

ip -6 neigh del ipv6adres lladdr ağkatmanı_adresi dev aygıt

Örnek:

# ip -6 neigh del fec0::1 lladdr 02:01:02:03:04:05 dev eth0

Daha ileri seçenekler

ip komutu yeterince belgelendirilmemesine rağmen oldukça güçlüdür. Diğer seçenekler hakkında bilgi almak için help kullanılabilir:

# ip -6 neigh help
Usage: ip neigh { add | del | change | replace } { ADDR [ lladdr LLADDR ]
     [ nud { permanent | noarp | stale | reachable } ]
     | proxy ADDR } [ dev DEV ]
    ip neigh {show|flush} [ to PREFIX ] [ dev DEV ] [ nud STATE ]

Bazı seçenekler sadece IPv4 için geçerli gibi görünüyorlar. Eğer seçenekler veya gelişmiş kullanımlar hakkında katkıda bulunabilirseniz lütfen bana ulaştırın.