Internet süper artalan süreci (xinetd)

IPv6 desteği xinetd sürüm 1.8.9'dan itibaren verilmektedir. Daha eski sürümleri güvenlik açıkları taşıdığından en azından 2.3.3 sürümü ya da daha iyisi son sürümü kullanılmalıdır.

Bazı Linux dağıtımları IPv6 uyumlu xinetd için ilave paketler içerirken bazı dağıtımlar /etc/sysconfig/network (dağıtımlara göre farklı dosyalar olabilir) dosyasında NETWORKING_IPV6="yes" değişkeninin atanmasıyla IPv6 uyumlu hale gelmektedirler. Güncel sürümlerde tek bir dosya hem IPv4'ü hem de IPv6'yı desteklemektedir.

Eğer zaman (daytime) gibi gömülü bir servisi IPv6 uyumlu hale getirecekseniz /etc/xinetd.d/daytime yapılandırma dosyası aşağıdaki gibi değiştirilmelidir.

# diff -u /etc/xinetd.d/daytime.orig /etc/xinetd.d/daytime
--- /etc/xinetd.d/daytime.orig Sun Dec 16 19:00:14 2001
+++ /etc/xinetd.d/daytime Sun Dec 16 19:00:22 2001
@@ -10,5 +10,5 @@
    protocol = tcp
    user = root
    wait = no
-    disable = yes
+    disable = no
 }

xinetd'yi yeniden başlattığınızda aşağıdaki gibi olumlu bir sonuç almalısınız:

# netstat -lnptu -A inet6 |grep "xinetd*"
tcp 0 0 ::ffff:192.168.1.1:993 :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6
tcp 0 0 :::13          :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6 <== service daytime/tcp
tcp 0 0 ::ffff:192.168.1.1:143 :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6

Yukarıdaki örnek aynı zamanda "sadece IPv4 uyumlu" bir IMAP ve IMAP-SSL dinleyen bir xinetd'yi de göstermektedir.

Not

xinetd'nin 2.3.11'den önceki sürümlerinde bununla ilgili sorunlar olduğu bilinmesine rağmen bu sorunlar giderilmiştir.