Apache2 (httpd2)

Apache IPv6'yı 2.0.14 sürümünden itibaren doğal olarak desteklemektedir. Daha eski olan 1.3.x serisi için yamalar bulunmasına rağmen güncel olmadıklarından kullanılmamalıdırlar. Yamalar için: KAME / Misc .

IPv6 Adreslerinde Dinlemek

Not

2.0.28'den önceki sürümlerde sanal konak sorunları mevcuttur (2.0.28 için bir yama bulunmaktadır). Eski sürümlerin güvenlik sorunları olabileceği düşünülerek her zaman son sürüm kullanılmalıdır.

Sadece IPv6 adreslerinden dinleyen sanal konak
Listen [2001:0db8:100::1]:80
<VirtualHost [2001:0db8:100::1]:80>
    ServerName ipv6only.alanadı.dom
    # ...diğer satırlar
</VirtualHost>

IPv6 ve IPv4 adreslerinden dinleyen sanal konak
Listen [2001:0db8:100::2]:80
Listen 1.2.3.4:80
<VirtualHost [2001:0db8:100::2]:80 1.2.3.4:80>
    ServerName ipv6veipv4.alanadı.dom
    # ...diğer satırlar
</VirtualHost>

Apache yeniden başlatıldığında aşağıdakine benzer bir sonuç alınmalıdır:

# netstat -lnptu |grep "httpd2\W*$"
tcp 0 0 1.2.3.4:80     0.0.0.0:* LISTEN 12345/httpd2
tcp 0 0 2001:0db8:100::1:80 :::*   LISTEN 12345/httpd2
tcp 0 0 2001:0db8:100::2:80 :::*   LISTEN 12345/httpd2

Basit sınamalar için telnet örneği kullanılabilir.

Ek bilgiler
Apache2 veri sunmayı hızlandıran sendfile isimli bir yöntemi desteklemektedir. Bazı NIC sürücüleri çevrimiçi sağlamayı (checksumming) da desteklemektedirler. Böyle durumlar bağlantı sorunlarına ve geçersiz TCP sağlamalarına neden olmabildiğinden sendfile özelliği, Apache ya yeniden --without-sendfile seçeneğiyle derlenerek ya da yapılandırma dosyasında EnableSendfile off yapılarak etkisiz duruma getirilmelidir.