Dinamik Konak Yapılandırma Protokolü v6 Sunucusu (dhcp6s)

DHCPv6 kapsamlı yapılandırmalar için kullanılabilir. Artalan sürecinin kendisinin Linux öntanımlı IPv6 yönlendiricisi üzerinde çalışması gerekmez.

Radvd kullanırken yaptığınızdan daha fazla tanımlama yapabilirsiniz. Bu tanımlamalar çoğunlukla IPv4 DHCP sunucusundakilere benzer.

Artalan süreci uygun bir yapılandırmanın ardından, ICMPv6 çoğa gönderim paketleri gönderen istemcilere ff02::16 adresini göndererek karşılık verir.

DHCPv6 sunucusunun (dhcp6s) yapılandırılması

Basit Yapılandırma

Dhcp6s'nin yapılandırma dosyası normalde /etc/dhcp6s.conf dosyasıdır. Basit bir örnek aşağıdaki gibidir:

interface eth0 {
    server-preference 255;
    renew-time 60;
    rebind-time 90;
    prefer-life-time 130;
    valid-life-time 200;
    allow rapid-commit;
    option dns_servers 2001:db8:0:f101::1 sub.domain.example;
    link AAA {
        range 2001:db8:0:f101::1000 to 2001:db8:0:f101::ffff/64;
        prefix 2001:db8:0:f101::/64;
    };
};

DHCPv6 istemcisinin (dhcp6c) yapılandırılması

Basit Yapılandırma

Dhcp6c'nin yapılandırma dosyası normalde /etc/dhcp6c.conf dosyasıdır. Basit bir örnek aşağıdaki gibidir:

interface eth0 {
    send rapid-commit;
    request domain-name-servers;
};

Kullanım

dhcpv6 sunucu

Aşağıdaki komut sunucuyu başlatır:

# service dhcp6s start

dhcpv6 istemci

Aşağıdaki komut istemciyi arka planda başlatır:

# dhcp6c -f eth0

Hata Ayıklama

dhcpv6 sunucu

Sunucunun bir önplanda çalışan iki de hata ayıklamada kullanılan (her ikisi de hata ayıklama için kullanılmalıdır) seçeneği vardır, bir örnek:

# dhcp6c -d -D -f eth0

dhcpv6 istemci

İstemcinin bir önplanda çalışan iki de hata ayıklamada kullanılan seçeneği vardır, bir örnek:

# dhcp6c -d -f eth0
  Oct/03/2005 17:18:16 dhcpv6 doesn't support hardware type 776
  Oct/03/2005 17:18:16 doesn't support sit0 address family 0
  Oct/03/2005 17:18:16 netlink_recv_rtgenmsg error
  Oct/03/2005 17:18:16 netlink_recv_rtgenmsg error
  Oct/03/2005 17:18:17 status code for this address is: success
  Oct/03/2005 17:18:17 status code: success
  Oct/03/2005 17:18:17 netlink_recv_rtgenmsg error
  Oct/03/2005 17:18:17 netlink_recv_rtgenmsg error
  Oct/03/2005 17:18:17 assigned address 2001:db8:0:f101::1002 prefix len is not in any RAs prefix length using 64 bit instead
  Oct/03/2005 17:18:17 renew time 60, rebind time 9

Netlink hata mesajlarının bir etkisinin olmadığına dikkat edin.