Terimler, Sözlük ve Kısaltmalar

Ağ ile ilgili olanlar

Alt ağ maskesi
IP ağları yerel ağları uzak olanlardan ayırmak için bit maskeleri kullanırlar.

Arabirim/Bağdaştırıcı
Çoğunlukla "aygıt" ile aynı anlamda kullanılmıştır.

Aygıt
Bu belgede, ağ bağlantısını sağlayan donanım.

Bağlantı (Link)
Bir bağlantı; ikinci katmandan paket aktarımını sağlayan bir ortamdır, örneğin Ethernet, Çevirmeli Ağ, PPP, SLIP, ATM, ISDN, Frame Relay,...

Bayt
Genellikle 8 bit'ten oluşur (ama bu bir zorunluluk değildir, daha eski bilgisayar sistemlerini düşünün)

Bit
En küçük saklama birimi, doğru için (1) yanlış için (0)

Düğüm (Node)
Düğüm bir istemci ya da yönlendiricidir.

IP Başlığı
IP paketinin başlığı (her ağ paketinin katmanına bağlı olan bir başlığı vardır)

İki evli konak (Dual homed host)
İki evli bir konak iki farklı arabirim ile iki ağa bağlı ama bu arabirimler arasında paket yönlendirmesi yapmayan bir düğümdür.

Konak (Host)
Genellikle bağlantıda tek evli bir konak için kullanıldı. Normalde sadece bir etkin arabiriminin olması gerekir (ethernet veya PPP).

Oktet (Octet)
Sekiz gerçek bit'in birleşimidir, bayta benzer.

Onaltılık Taban
Onaltılık sayı sistemi olarak da bilinen bu sistem genellikle daha düşük ve yüksek seviyeli programlama dillerinde kullanılır. 0-9 arasındaki rakamlar ve A-F arasındaki harfler (büyük-küçük harf ayrımı yoktur) ile gösterilir.

Onluk Taban
En çok bilinen ondalık sayı sistemidir, 0-9 arasındaki rakamlar ile gösterilir.

Port
TCP/UDP dağıtıcısının (4. katman) daha üst katmanlara bilgi aktarımı yapabilmesi için gerekli bilgidir

Protokol
Her ağ katmanı daha üst katmanlara bilgi aktarımında hayatı kolaylaştırmak için çoğunlukla bir protokol alanı içerir. Örneğin ikinci katmanda MAC, üçüncü katmanda IP.

Seksenbeşlik Taban
85 farklı rakam ve karakter kullanılarak daha kısa diziler oluşturabilmesine rağmen yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Soket
Bir IP soketi kaynak ve hedefin IP adresleri ve portlarından oluşur.

Tünel
Tünel başka bir protokolün verisini taşıyan paketler üzerinden noktadan-noktaya bağlantıdır, örneğin IPv6-in-IPv4 tüneli.

Yığıt (Stack)
Ağ ile ilgili katmanlar topluluğudur

Yönlendirici
Bir yönlendirici iki veya daha fazla ağı fiziksel ya da mantıksal olarak bağlayan, arabirimleri arasında paket yönlendirmesi yapabilen bir düğümdür.

Kısaltmalar

ACL
Erişimi Denetleme Listesi (Access Control List)

API
Uygulama Geliştirme Arayüzü (Application Programming Interface)

ASIC
Uygulamaya Özgü Tümleşik Devre (Application Specified Integrated Circuit)

BSD
Berkeley Yazılım Dağıtımı (Berkeley Software Distribution)

CAN-Bus
Denetleyici Alanı Ağ Veriyolu (Controller Area Network Bus) - fiziksel veriyolu sistemi

ISP
İnternet Hizmet Sağlayıcı (Internet Service Provider)

KAME
Proje ana sayfası: www.kame.net

LIR
Yerel İnternet Sicili (Local Internet Registry)

NIC
Ağ Arabirim Kartı (Network Interface Card)

RFC
Yorumlar için Rica (Request For Comments) - Internet hakkında teknik ve örgütsel notlar kümesi

USAGI
UniverSAl playGround for Ipv6 Project - Linux sistemi için IPv6 protokol yığınının üretim kalitesinin arttırılması için çalışır.

Belge ile ilgili olanlar

Uzun kod satırı bağlama işareti
"¬" özel karakteri bir kod satırının, PDF ve PS dosyalarında daha iyi görünmesini sağlamak üzere bölündüğünü göstermek için kullanılmıştır.

Parametreler
Genel örneklerde aşağıdaki gibi ifadeler bulacaksınız:

<ipadresim>

Sizin bunu komut satırından ya da betiklerinizden uygulamanız için uygun içerikle değiştirmeniz gerekecektir. Sonuç örneğin şöyle olmalıdır:

1.2.3.4

Kabuk Komutları
Root olmayan kullanıcıların çalıştırabilecekleri komutlar $ ile başlamaktadır, örneğin:

$ whoami

Root tarafından çalıştırılacak komutlar ise # ile başlamaktadır, örneğin:

# whoami