6'ya 4 tünellerin ayarları

2.2.x serisi çekirdeklerin 6'ya 4 tünel desteği olmadığını unutmayın (daha fazla bilgi Çekirdeğin IPv6'ya hazırlanması bölümünde mevcut). Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise 6'ya 4 adresinin önek uzunluğunun 16 olduğudur. Diğer tüm 6'ya 4 uyumlu konaklar aynı ikinci katmandadırlar.

6'ya 4 tüneli eklemek

İlk olarak yönlendirilebilir IPv4 adresinizi kullanarak 6'ya 4 önekinizi hesaplamalısınız (eğer istemcinizin küresel yönlendirilebilir IPv4 adresi yoksa, özel durumlarda sınır ağ geçitlerinde NAT kullanılabilir):

IPv4 adresiniz aşağıdaki gibi ise

   1.2.3.4

oluştracağınız 6'ya 4 öneki şöyle olacaktır:

   2002:0102:0304::

Yerel 6'ya 4 ağ geçitleri ::1 ile sonlanmalıdır, (eğer daha iyi hissedecekseniz başka bir şekilde sonlandırmayı tercih edebilirsiniz) bu yüzden yerel 6'ya 4 adresiniz aşağıdaki gibi olacaktır:

   2002:0102:0304::1

Otomatik üretim aşağıdakine benzemelidir:

ipv4="1.2.3.4"; printf "2002:%02x%02x:%02x%02x::1" `echo $ipv4 | tr "." " "`

6to4 tüneli yapılandırmak için iki yöntem vardır.

ip kullanarak ve adanmış tünel aygıtı ile
Önerilen yöntem budur (öntanımlı TTL değeri 0 olduğundan yenisi atanmalıdır).

Yeni bir tünel aygıtı oluşturun:

# /sbin/ip tunnel add tun6to4 mode sit ttl öntanımlı_ttl remote any local yerel_ipv4adres

Arabirimi etkinleştirin:

# /sbin/ip link set dev tun6to4 up

Arabirime yerel 6'ya 4 adresini atayın.

Not

Önekin uzunluğunun 16 olması önemlidir!

# /sbin/ip -6 addr add yerel_6ya4_adres /16 dev tun6to4

6ya4 yönlendiricilerini kullanarak küresel IPv6 ağına (öntanımlı) yönlendirme ekleyin

# /sbin/ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1

ip komutunun bazı sürümlerinin (örneğin SuSE Linux 9.0'da yeralan sürüm) IPv4-uyumlu IPv6 adreslerini ağ geçidi olarak desteklemediği raporlanmıştır. Bu gibi durumlarda ilgili IPv6 adresi kullanılmalıdır:

# /sbin/ip -6 route add 2000::/3 via 2002:c058:6301::1 dev tun6to4 metric 1

ifconfig ve ipkullanarak ve genel tünel aygıtı sit0 ile (önerilmez)
Genel tünel aygıtı sit0 aygıt başına filtreleme tanımlamaya izin vermediğinden bu yöntem önerilmemektedir.

Genel tünel aygıtı sit0'ı etkinleştirin:

# /sbin/ifconfig sit0 up

Arabirime yerel 6ya4 adresini ekleyin:

# /sbin/ifconfig sit0 add yerel_6ya4_adres/16

Tümü 6ya4 röleli IPv4 adreslerini kullanarak küresel IPv6 ağına yönlendirme ekleyin:

# /sbin/route -A inet6 add 2000::/3 gw ::192.88.99.1 dev sit0

6ya4 tünelini iptal etmek

ip kullanarak ve adanmış tünel aygıtı ile
Adanmış tünel aygıtı üzerindeki tüm yönlendirmeleri kaldırın:

# /sbin/ip -6 route flush dev tun6to4

Arabirimi kapatın:

# /sbin/ip link set dev tun6to4 down

Mevcut tünel aygıtını kaldırın:

# /sbin/ip tunnel del tun6to4

ifconfig ve routekullanarak ve genel tünel aygıtı sit0 ile (önerilmez)
6ya4 tünel arabirimi üzerindeki (öntanımlı) yönlendirmeyi kaldırın:

# /sbin/route -A inet6 del 2000::/3 gw ::192.88.99.1 dev sit0

Arabirimin yerel 6ya4 adresini kaldırın:

# /sbin/ifconfig sit0 del yerel_6ya4_adres /16

Genel tünel aygıtını kapatın (dikkatli olun, belki hala kullanılıyordur):

# /sbin/ifconfig sit0 down