Varolan tünellerin görüntülenmesi

ip kullanarak
Kullanım:

/sbin/ip -6 tunnel show [aygıt]

Örnek:

# /sbin/ip -6 tunnel show
sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
sit1: ipv6/ip remote 195.226.187.50 local any ttl 64

route kullanarak
Kullanım:

/sbin/route -A inet6

Örnek(çıktı sadece sanal sit0 arabirimi üzerindeki tünelleri gösterecek şekilde filtrelenmiştir):

# /sbin/route -A inet6 | grep "\Wsit0\W*$"
::/96   ::        U  256 2 0 sit0
2002::/16 ::        UA 256 0 0 sit0
2000::/3  ::193.113.58.75 UG  1 0 0 sit0
fe80::/10 ::        UA 256 0 0 sit0
ff00::/8  ::        UA 256 0 0 sit0