IPv6 rotaları ile ilgili SSS

Öntanımlı IPv6 yönlendirme desteği

IPv6 fikirlerinden biri hiyerarşik yönlendirmedir, bu nedenle yönlendiricilerde sadece eksik yönlendirme girdilerine ihtiyaç duyulur.

Güncel Linux çekirdekleri ile ilgili bazı sorunlar mevcuttur:

4.7.6.1.1. İstemciler (hiç bir paket yönlendirilmiyor!)
4.7.6.1.2. Yönlendiriciler (paket yönlendirme durumunda)


4.7.6.1.1. İstemciler (hiç bir paket yönlendirilmiyor!)

İstemciler ::/0 gibi bir öneke sahip öntanımlı yönlendirme atayabilirler. Bunu otomatik yapılandırma ile de öğrenebilirler. Aşağıda bağlantıda radvd kullanılan bir örnek bulunmaktadır:

# ip -6 route show | grep ^default
default via fe80::212:34ff:fe12:3450 dev eth0 proto kernel metric 1024 expires 29sec mtu 1500 advmss 1440

4.7.6.1.2. Yönlendiriciler (paket yönlendirme durumunda)

Güncel Linux çekirdekleri (en azından <= 2.4.17) öntanımlı yönlendirmeleri desteklememektedir. Atanmalarında problem olmamasına rağmen paket yönlendirmede (yönlendiricilerin asli görevidir) başarısız olmaktadırlar.

Bu yüzden şimdilik "öntanımlı yönlendirme" sadece 2000::/3 adres öneki kullanılarak atanabilmektedir.

USAGI projesi hali hazırda bunu desteklemektedir.

Dikkat

Kenar yönlediriciler üzerinde adres filtreleme yapmadan öntanımlı yönlendirme yaparken dikkatli olun, aksi halde istenmeyen çoğa gönderimler veya alan-içi trafiğin dışarı çıkması gibi durumlarla karşılaşırsınız.