Varolan IPv6 rotalarının görüntülenmesi

İlk olarak hangi IPv6 adreslerinin yapılandırılmış oldukları kontrol edilmelidir (belki de otomatik yapılandırılma ile yapılandırılmışlardır).

ip kullanarak
Kullanım:

/sbin/ip -6 route show [dev aygıt]

Örnek:

# /sbin/ip -6 route show dev eth0 
2001:0db8:0:f101::/64 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
fe80::/10       proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
ff00::/8       proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
default        proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440

route kullanarak
Kullanım:

/sbin/route -A inet6

Örnek (çıktı sadece eth0 arabirimini gösterecek şekilde filtrelenmiştir). Bir arabirim üzerindeki farklı adresler için farklı IPv6 rotaları görmektesiniz.

# /sbin/route -A inet6 |grep -w "eth0"
2001:0db8:0:f101 ::/64 :: UA 256 0 0 eth0 <== küresel adres için arabirim rotası
fe80::/10    ::    UA 256 0 0 eth0 <== yerel adres için arabirim rotası
ff00::/8     ::    UA 256 0 0 eth0 <== tüm çoğa gönderim adresleri için arabirim rotası
::/0       ::    UDA 256 0 0 eth0 <== öntanımlı rota