Arabirimlerin etkin/edilgen hale getirilmesi

Arabirimleri etkin ve edilgen duruma getirmek için iki yöntem kullanılabilir.

ip kullanarak
Kullanım:

ip link set dev arabirim up
ip link set dev arabirim down

Örnek:

# ip link set dev eth0 up
# ip link set dev eth0 down

ifconfig kullanarak
Kullanım:

/sbin/ifconfig arabirim up
/sbin/ifconfig arabirim down

Örnek:

# /sbin/ifconfig eth0 up
# /sbin/ifconfig eth0 down