IPv6 Adreslerinin Görüntülenmesi

İlk olarak IPv6 adres yapılandırılmasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir (belki de otomatik yapılandırma yapılmıştır).

ip kullanarak
Kullanım:

ip -6 addr show dev arabirim 

Elle yapılandırılmış konak için kullanım örneği:

# /sbin/ip -6 addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_ fast qlen 100
inet6 fe80::210:a4ff:fee3:9566/10 scope link
inet6 2001:0db8:0:f101::1/64 scope global
inet6 fec0:0:0:f101::1/64 scope site

Otomatik yapılandırılmış konak için kullanım örneği

Burada otomatik-büyülü (auto-magically) yapılandırılmış IPv6 adreslerini ve yaşam sürelerini görmektesiniz.

# /sbin/ip -6 addr show dev eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
inet6 2002:d950:f5f8:f101:2e0:18ff:fe90:9205/64 scope global dynamic
valid_lft 16sec preferred_lft 6sec
inet6 3ffe:400:100:f101:2e0:18ff:fe90:9205/64 scope global dynamic
valid_lft 2591997sec preferred_lft 604797sec inet6 fe80::2e0:18ff:fe90:9205/10 scope link

ifconfig kullanarak
Kullanım:

/sbin/ifconfig arabirim

Örnek (çıktı sadece IPv6 adreslerini göstermesi için grep ile filtrelenmiştir). Farklı faaliyet alanları için farklı IPv6 adresleri görüntülenmektedir:

# /sbin/ifconfig eth0 |grep "inet6 addr:"
inet6 addr: fe80::210:a4ff:fee3:9566/10 Scope:Link
inet6 addr: 2001:0db8:0:f101::1/64 Scope:Global
inet6 addr: fec0:0:0:f101::1/64 Scope:Site