IPv6 adresi neye benzer?

Önceden söylediğimiz gibi IPv6 adresleri 128 bit uzunluğundadır. Bu bit sayısı ile 39 basamağa kadar ulaşabilen çok büyük ondalık sayılar üretilmektedir.

   2^128-1: 340282366920938463463374607431768211455

Böyle sayılar gerçekte hatırlanabilir adresler değildirler. Gerçekte IPv6 adres tasarımı bit'ler üzerinde yapılmıştır (IPv4 de öyledir ama genellikle farkedilmez). Bu yüzden böyle büyük sayıların yazımı için onaltılık taban daha uygundur. Onaltılık gösterimde 4 bit ("nibble" olarak da bilinir) bir basamakla ya da 0-9 ve a-f (10-15) karakterlerinden biriyle temsil edilir. Bu gösterim şekli IPv6 adreslerinin uzunluğunu 32 karaktere düşürür:

   2^128-1: 0xffffffffffffffffffffffffffffffff

Bu gösterim hala çok kullanışlı olmadığından (karışıklık hala olasıdır) IPv6 tasarımcıları 16 bit'lik bloklardan oluşan onaltılık bir düzeni tercih etmişler ve programlama dillerinde onaltılık değerlerin kullanıldığını gösteren "0x" ifadesini kaldırmışlardır.

   2^128-1: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Kullanılabilir bir adres (adres türlerinden daha sonra bahsedeceğiz) örneği şöyledir:

   2001:0db8:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566

Basitlik için 16 bit'lik blokların başındaki sıfırlar ihmal edilebilir:

2001:0db8:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566  -> 2001:db8:100:f101:210:a4ff:fee3:9566

Tamamen sıfırlardan oluşan bir 16 bit'lik blok yerine "::" kullanılabilir. Fakat bir seferde birden fazla kullanımı gösterimin özelliğini bozar.

2001:0db8:100:f101:0:0:0:1  ->  2001:db8:100:f101::1

IPv6 ile yapılabilecek en büyük kısaltma şöyledir:

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 -> ::1

Genel kullanımı olmayan bir diğer gösterim de 1 Nisan 1996 da RFC 1924 / A Compact Representation of IPv6 Addresses'te yayınlanan compact isimli gösterimdir. Belki de bir 1 nisan şakasıdır ama bir örneği şöyledir:

# ipv6calc --addr_to_base85 2001:0db8:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566 
9R}vSQZ1W=9A_Q74Lz&R 

Bilgi

ipv6calc, IPv6 adres düzenini hesaplayabilen ve dönüştürebilen bir programdır ve şu adreslerden edinilebilir: ipv6calc ana sayfası (Yansı)