Adres Türleri

IPv4'te olduğu gibi IPv6 adresleri de alt ağ maskeleri kullanarak ağ ve konak kısmı olarak ayrıştırılabilirler.

Bir arabirime farklı amaçlar için (alias, multi-cast) birden çok IP adresinin verilebilmesinin gerektiğini IPv4 tecrübesinden biliyoruz. Gelecekte de genişletilebilir kalmak için IPv6 daha ileri giderek bir arabirime birden çok IPv6 adresinin verilmesine olanak sağlamaktadır. Adres sayısının RFC ile tanımlanmış bir sınırlaması olmasa da (DoS ataklarını önlemek için) IPv6 uygulamalarının getirdiği bir sınırı vardır.

IPv6, çok fazla bit kullanmanın avantajıyla adres tiplerini bazı özel bitleri kullanarak tanımlar. Asla IPv4'ün A, B ce C sınıfı adreslerine benzemeyecektir.

Ayrıca, otomatik ayarlamayı kolaylaştırmak için adresler 64 bit'lik ağ bölümü ve 64 bit'lik istemci bölümü olarak ayrılmıştır.

Adres Türleri (konak parçası)

Otomatik yapılandırma ve hareketlilik sağlayabilmek için adres türlerinin çoğunda adresin son 64 bitlik kısmının konak adresi olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle her bir alt ağ çok fazla miktarda adrese sahip olabilmektedir.

Konak adresleri ayrıca irdelenebilir:

Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir)

Otomatik yapılandırma ile adresin konak kısmı, arabirimin MAC adresinin (eğer varsa) EUI-64 yönetiyle bir IPv6 adresine dönüştürülmesi ile elde edilir. Eğer bu aygıt için bir MAC adresi mevcut değilse (örneğin bir sanal aygıtsa) IPv4 adresi veya fiziksel arabirimin MAC adresi gibi başka bir değer kullanılır.

Tekrar ilk örneği ele alalım:

2001:0db8:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566

burada,

0210:a4ff:fee3:9566

parçası konak kısmıdır ve ağ arabirim kartının MAC adresinden:

00:10:A4:E3:95:66

hesaplanmıştır. Bunun için IEEE-Tutorial EUI-64 kullanılmıştır.

Otomatik hesaplanan adresler ile ilgili gizlilik sorunu ve bir çözüm

Adresin "otomatik hesaplanan" bölümü küresel olarak benzersiz olduğundan (NIC üreticisinin aynı MAC adresini birden çok kullanması durumu hariç) eğer konakta bir çeşit vekil sunucu kullanılmıyor ise istemcinin izini sürmek mümkündür.

Bilinen bir sorun ve çözümü RFC 3041 / Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6 belgesinde tanımlanan gizlilik genişletmesidir. (Daha yeni bir belge: draft-ietf-ipngwg-temp-addresses-*.txt). Belirli zamanlarda biri rastgele biri de statik değer kullanılarak yeni bir sonek yaratılır.[42]

Elle atanan adresler

Sunucular için basit adresler daha kolay hatırlanabildiklerinden bunu da ayarlamak mümkündür. Bir arabirime ilave bir IPv6 adresi atamak mümkündür, örneğin:

2001:0db8:100:f101::1

Yukarıdaki gibi elle atanan ::1 gibi sonekler için yedinci önemli bit'in 0 olarak atanması gerekir. Bu işlem için ayrılan başka bit kombinasyonları da vardır.[42] Bu yöntem sadece dışa giden istemcilerin bağlantıları için uygundur, adresleri zaten bilinen sunucularda işe yaramayacaktır.