Linux İşletim Sistemi

İçindekiler

1. Linux i386 Önyükleme Kodu NASIL
1.1. Giriş
1.1.1. Teşekkür
1.1.2. Geribildirim
1.1.3. Çeviriler

1.2. Linux Makefile'lar
1.2.1. linux/Makefile
1.2.2. linux/arch/i386/vmlinux.lds
1.2.3. linux/arch/i386/Makefile
1.2.4. linux/arch/i386/boot/Makefile
1.2.5. linux/arch/i386/boot/compressed/Makefile
1.2.6. linux/arch/i386/tools/build.c
1.2.7. Kaynakça

1.3. linux/arch/i386/boot/bootsect.S
1.3.1. Bootsect'i Taşı
1.3.2. Disk parametrelerini Al
1.3.3. Kurulum Kodunu Yükle
1.3.4. Sıkıştırılmış İmgeyi Yükle
1.3.5. Ayarlara Git
1.3.6. Diski Oku
1.3.7. Bootsect Yardımcısı
1.3.8. Muhtelif
1.3.9. Kaynakça

1.4. linux/arch/i386/boot/setup.S
1.4.1. Başlık
1.4.2. Kod Bütünlüğünü Kontrol Et
1.4.3. Yükleyici Türünü Kontrol Et
1.4.4. Bellek Boyutunu
1.4.5. Donanım Desteği
1.4.6. APM Desteği
1.4.7. Korumalı Kip için Hazırlık
1.4.8. A20'yi Etkinleştir
1.4.9. Korumalı Kipe Geç
1.4.10. Muhtelif
1.4.11. Kaynakça

1.5. linux/arch/i386/boot/compressed/head.S
1.5.1. Sıkıştırılmış Çekirdeğin Açılması
1.5.2. gunzip()
1.5.3. inflate()
1.5.4. Kaynakça

1.6. linux/arch/i386/kernel/head.S
1.6.1. Sayfalamayı Etkinleştir
1.6.2. Çekirdek Parametrelerini Al
1.6.3. İşlemci Türünü Kontrol Et
1.6.4. Çekirdeği Başlat
1.6.5. Muhtelif
1.6.6. Kaynakça

1.7. linux/init/main.c
1.7.1. start_kernel()
1.7.2. init()
1.7.3. cpu_idle()
1.7.4. Kaynakça

1.8. SMP Önyükleme
1.8.1. smp_init() Öncesi
1.8.2. smp_init()
1.8.3. linux/arch/i386/kernel/trampoline.S
1.8.4. initialize_secondary()
1.8.5. start_secondary()
1.8.6. Kaynakça

A. Çekirdek Derleme ve Kurulum Örneği
B. Dahili İlintileme Betiği
C. GRUB ve LILO
C.1. GNU GRUB
C.2. LILO
C.3. Kaynakça

D. SSS

2. Dosya Sistemi Sıradüzeni Standardı
2.1. Giriş
2.1.1. Amaç
2.1.2. Belgenin Kullanımı

2.2. Dosya Sistemi
2.3. Kök Dosya Sistemi
2.3.1. Amaç
2.3.2. Gereksinimler
2.3.3. Özel Seçenekler
2.3.4. /bin : Önemli kullanıcı komut ikilileri (tüm kullanıcıların kullanımı için)
2.3.4.1. Amaç
2.3.4.2. Gereksinimler
2.3.4.3. Özel Seçenekler

2.3.5. /boot : Ön yükleyicinin statik dosyaları
2.3.5.1. Amaç
2.3.5.2. Özel Seçenekler

2.3.6. /dev : Aygıt dosyaları
2.3.6.1. Amaç
2.3.6.2. Özel Seçenekler

2.3.7. /etc : Host-specific system configuration
2.3.7.1. Amaç
2.3.7.2. Requirements
2.3.7.3. Özel Seçenekler
2.3.7.4. /etc/opt : /opt için yapılandırma dosyaları
2.3.7.5. /etc/X11 : X Window System için yapılandırma dosyası (seçimlik)
2.3.7.6. /etc/sgml : SGML için yapılandırma dosyası (seçimlik)
2.3.7.7. /etc/xml : XML için yapılandırma dosyaları (seçimlik)

2.3.8. /home :Kullanıcı ev dizinleri (seçimlik)
2.3.8.1. Amaç
2.3.8.2. Gereksinimler

2.3.9. /lib : Önemli paylaşılan kütüphaneler ve çekirdek modülleri
2.3.9.1. Amaç
2.3.9.2. Gereksinimler
2.3.9.3. Özel Gereksinimler

2.3.10. /lib<qual> : Diğer biçim önemli paylaşılan kütüphaneler (seçimlik)
2.3.10.1. Amaç
2.3.10.2. Gereksinimler

2.3.11. /media : Çıkarılabilir ortamlar için bağlama noktası
2.3.11.1. Amaç
2.3.11.2. Özel Seçenekler

2.3.12. /mnt : Geçici olarak bağlaan cihazlar için bağlama noktası
2.3.12.1. Amaç

2.3.13. /opt : Eklenti uygulama yazılım paketleri
2.3.13.1. Amaç
2.3.13.2. Gereksinimler

2.3.14. /root : root kullanıcısı için ev dizini (seçimlik)
2.3.14.1. Amaç

2.3.15. /sbin : Sistem İkilileri
2.3.15.1. Amaç
2.3.15.2. Gereksinimler
2.3.15.3. Özel Seçenekler

2.3.16. /srv : Sistem tarafından sağlanan hizmetler için veri
2.3.16.1. Amaç

2.3.17. /tmp : Geçici dosyalar
2.3.17.1. Amaç

2.4. /usr Sıradüzeni
2.4.1. Amaç
2.4.2. Gereksinimler
2.4.3. Özel Seçenekler
2.4.4. /usr/X11R6 : X Window System, Sürüm 11 Yayım 6 (seçimlik)
2.4.4.1. Amaç
2.4.4.2. Özel Seçenekler

2.4.5. /usr/bin : Bir çok kullanıcı komutu
2.4.5.1. Amaç
2.4.5.2. Özel Seçenekler

2.4.6. /usr/include : Başlık dosyaları standart dizini.
2.4.6.1. Amaç
2.4.6.2. Özel Seçenekler

2.4.7. /usr/lib : Programlama ve paketler için kütüphaneler
2.4.7.1. Amaç
2.4.7.2. Özel Seçenekler

2.4.8. /usr/lib<qual> : Diğer biçim kütüphaneler (seçimlik)
2.4.8.1. Amaç

2.4.9. /usr/local : Yerel sıradüzen
2.4.9.1. Amaç
2.4.9.2. Gereksinimler
2.4.9.3. Özel Seçenekler
2.4.9.4. /usr/local/share

2.4.10. /usr/sbin : Önemli olmayan standart sistem ikilileri
2.4.10.1. Amaç

2.4.11. /usr/share : Mimari bağımsız veri
2.4.11.1. Amaç
2.4.11.2. Gereksinimler
2.4.11.3. Özel Seçenekler
2.4.11.4. /usr/share/dict : Kelime listeleri (seçimlik)
2.4.11.5. /usr/share/man : Kılavuz sayfaları
2.4.11.6. /usr/share/misc : Çeşitli mimari-bağımsız veri
2.4.11.7. /usr/share/sgml : SGML veri (seçimlik)
2.4.11.8. /usr/share/xml : XML veri (seçimlik)

2.4.12. /usr/src : Kaynak kod (seçimlik)
2.4.12.1. Amaç

2.5. /var Sıradüzeni
2.5.1. Amaç
2.5.2. Gereksinimler
2.5.3. Özel Seçenekler
2.5.4. /var/account : Süreç hesap kayıtları (seçimlik)
2.5.4.1. /var/account : Süreç hesap kayıtları (seçimlik)

2.5.5. /var/cache : Uygulama tampon verileri
2.5.5.1. Amaç
2.5.5.2. Özel Seçenekler
2.5.5.3. /var/cache/fonts : Yerel olarak üretilen fontlar (seçimlik)
2.5.5.4. /var/cache/man : Locally-formatted manual pages (seçimlik)

2.5.6. /var/crash : System crash dumps (seçimlik)
2.5.6.1. Amaç

2.5.7. /var/games : Variable game data (seçimlik)
2.5.7.1. Amaç

2.5.8. /var/lib : Variable state information
2.5.8.1. Amaç
2.5.8.2. Gereksinimler
2.5.8.3. Özel Seçenekler
2.5.8.4. /var/lib/<editor> : Düzenleyici yedek dosyaları ve durum (seçimlik)
2.5.8.5. /var/lib/hwclock : hwclock için durum dizini (seçimlik)
2.5.8.6. /var/lib/misc : Çeşitli değişken veriler

2.5.9. /var/lib/misc : Kilit dosyaları
2.5.9.1. Amaç

2.5.10. /var/log : Kayıt dosyaları ve dizinler
2.5.10.1. Amaç
2.5.10.2. Özel Seçenekler

2.5.11. /var/mail : Kullanıcı eposta kutusu dosyaları (seçimlik)
2.5.11.1. Amaç

2.5.12. /var/opt : /opt için değişken veriler
2.5.12.1. Amaç

2.5.13. /var/run : Çalışma-anı değişken veriler
2.5.13.1. Amaç
2.5.13.2. Gereksinimler

2.5.14. /var/spool : Uygulama kuyruk verileri
2.5.14.1. Amaç
2.5.14.2. Özel Seçenekler
2.5.14.3. /var/spool/lpd : Hat-yazıcı artalan süreci yazma kuyrukları (seçimlik)
2.5.14.4. /var/spool/rwho : Rwhod dosyaları (seçimlik)

2.5.15. /var/tmp : Sistemin yeniden başatılmaları arasında geçici dosyalar
2.5.15.1. Amaç

2.5.16. /var/yp : Ağ Bilgi Sistemi (NIS) veritabanı dosyaları (seçimlik)
2.5.16.1. Amaç

2.6. İşletim Sistemi Özel İlaveler
2.6.1. Linux
2.6.1.1. / : Kök dizin
2.6.1.2. /bin : Önemli kullanıcı komut ikilileri (tüm kullanıcılar için)
2.6.1.3. /dev : Aygıt dosyaları ve özel dosyalar
2.6.1.4. /etc : Konak-özel sistem yapılandırması
2.6.1.5. /lib64 ve /lib32 : 64/32-bit kütüphaneler (mimari bağımlı)
2.6.1.6. /proc : Çekirdek ve süreç bilgisi sanal dosya sistemi
2.6.1.7. /sbin : Önemli sistem ikilileri
2.6.1.8. /usr/include : C programcıları tarafından eklenen başlık programcıları
2.6.1.9. /usr/src : Kaynak kod
2.6.1.10. /var/spool/cron : cron ve at işleri

2.7. EKler

3. TimeSys Linux Kurulumu NASIL
3.1. Giriş
3.1.1. Ön Bilgi
3.1.2. Telif Hakkı ve Lisans
3.1.3. Feragatname
3.1.4. Geri Bildirim

3.2. Gereksinimler
3.3. Paketlerin Kurulumu
3.4. Kaynak Kodu Dizinlerinin Hazırlanması
3.5. Çekirdeğin Yapılandırılması
3.6. Çekirdeğin Derlenmesi
3.7. Yeniden Başlatmaya Hazırlık
3.8. Yeniden Başlatma
3.9. Daha Fazla Bilgi

4. RTLinux NASIL
4.1. Giriş
4.1.1. Amaç
4.1.2. Bu Belgeyi Kimler okumalı
4.1.3. Teşekkür
4.1.4. Geri Besleme

4.2. RTLinux Kurulumu
4.3. Neden RTLinux
4.4. RTLinux Programları Yazmak
4.4.1. Modül Yazımına Giriş
4.4.2. RTLinux Evrelerinin Oluşturulması
4.4.3. Örnek Bir Program

4.5. Derleme ve Çalıştırma
4.6. Süreçlerarası İletişim
4.6.1. Gerçek Zamanlı FIFO
4.6.2. FIFO Kullanan Bir Uygulama

4.7. Sonrası

5. RTLinux Kurulumu NASIL
5.1. RTLinux'a Giriş
5.1.1. RTLinux Nedir?
5.1.2. Yöntem
5.1.3. RTLinux'u Edinmek

5.2. Hazır ve Çalışan RTLinux
5.2.1. Hazırlık
5.2.2. RTLinux'un derlenmesi ve kurulması
5.2.3. RTLinux'u çalıştırmak

5.3. Diğer Bilgiler
5.3.1. RTLinux/Free hakkında daha fazla bilgi
5.3.2. Teşekkür
5.3.3. Lisans