Ağ Uygulamaları

İçindekiler

1. Linux Kümeleme NASIL
1.1. Giriş
1.2. Donanım
1.2.1. Düğüm Donanımı
1.2.2. Sunucu Donanımı
1.2.3. Masaüstü ve Terminal Donanımı
1.2.4. Çevresel Donanımlar
1.2.5. Bütün Donanımları Bir Araya Getirme
1.2.6. Fiyat

1.3. Yazılım
1.3.1. İşletim Sistemi; Tabii ki Linux!
1.3.2. Network Yazılımı
1.3.3. Paralel İşleme Yazılımı
1.3.4. Fiyat

1.4. Kurulum, Yapılandırma ve Bakım
1.4.1. Disk Yapılandırması
1.4.2. Paket Yapılandırması
1.4.3. İşletim Sistemi Kurulumu ve Bakımı
1.4.3.1. Kişisel kopyalama stratejisi
1.4.3.2. Kopyalama ve Bakım Paketleri
1.4.3.3. Donanıma bağımlı IP Adresleri ve DHCP

1.4.4. Bilinen Donanım Sorunları
1.4.5. Bilinen Yazılım Sorunları

1.5. İşleri Küme Üzerinde Gerçekleştirme
1.5.1. Kabaca Kıyaslamalar
1.5.2. Bir Sonraki Yeniden Başlatmaya Dek Geçen Zaman

1.6. Teşekkür
1.7. Kaynakça

2. VPN için Güvenli Açılış CD'si NASIL
2.1. Giriş
2.1.1. Telif Hakkı
2.1.2. Feragatname
2.1.3. Katkıda Bulunanlar
2.1.4. Çeviriler

2.2. Teori
2.3. Teknolojiler
2.4. Gerçekleştirme
2.4.1. DSL-tabanlı .ISO dosyasının düzenlenmesi
2.4.2. CD'deki yazılımların düzenlenmesiyle ilgili açıklamalar
2.4.3. Çok kullanıcılı OpenVPN sunucusunun yapılandırılması
2.4.4. Referanslar

2.5. Bakım
2.6. İleri Konular
2.7. Özellikler
2.8. Hatalarla Başetme
2.9. Ayrıntılı Bilgi
2.10. Yardım Almak
2.11. Son Sözler
2.12. Soru - Cevap
2.13. Ayrıntılar
2.13.1. Windows'ta otomatik çalışan CD oluşturmak

2.14. Örnekler

3. Beowulf NASIL
3.1. Giriş
3.1.1. Teşekkür
3.1.2. Geribildirim

3.2. Tanımlamalar
3.3. Gereksinimler
3.4. Ana Düğümün Yapılandırılması
3.4.1. hosts dosyaları
3.4.2. Gruplar
3.4.3. NFS
3.4.4. IP Adresleri
3.4.5. Servisler
3.4.6. SSH
3.4.7. MPI

3.5. İkincil Düğümlerin Yapılandırılması
3.5.1. Temel Linux Kurulumu
3.5.2. Donanım
3.5.3. Kurulumun Son Komutları
3.5.4. İkincil Düğümler Üzerinde SSH
3.5.5. İkincil Düğümlerde NFS Ayarları
3.5.6. İkincil Düğümlerde Lilo'nun Düzenlemesi

3.6. Doğrulama
3.7. Program Çalıştırma

4. Linux IPv6 NASIL
4.1. Genel
4.1.1. Yazar Hakkında
4.1.2. Kategori
4.1.3. Sürüm, Tarihçe ve Yapılacaklar
4.1.3.1. Sürüm
4.1.3.2. Tarihçe
4.1.3.3. Yapılacaklar

4.1.4. Çeviriler
4.1.5. Teknik Bilgiler
4.1.5.1. Bu NASIL belgesinin özgün kaynağı
4.1.5.2. Bu NASIL belgesinin HMTL sürümüne çevrimiçi bağlantılar

4.1.6. Giriş
4.1.6.1. Linux ve IPv6 ile ilgili kaç tane NASIL belgesi var?

4.1.7. Terimler, Sözlük ve Kısaltmalar
4.1.7.1. Ağ ile ilgili olanlar
4.1.7.2. Kısaltmalar
4.1.7.3. Belge ile ilgili olanlar

4.1.8. Bu NASIL belgesini kullanmak için gerekenler
4.1.8.1. Kişisel gereklilikler
4.1.8.2. Linux işletim sistemi uyumlu donanım bilgisi

4.2. Temel Bilgiler
4.2.1. IPv6 nedir?
4.2.2. IPv6'nın Linux geçmişi
4.2.2.1. Başlangıç
4.2.2.2. Ara dönem
4.2.2.3. Güncel
4.2.2.4. Gelecek

4.2.3. IPv6 adresi neye benzer?
4.2.4. SSS (Temel düzey)

4.3. Adres Türleri
4.3.1. Özel bir öneki olmayan adresler
4.3.1.1. Localhost adresi
4.3.1.2. Belirsiz Adres
4.3.1.3. Gömülü olarak IPv4 içeren IPv6 adresleri

4.3.2. Adresin ağ parçası; önek diye de bilinir
4.3.2.1. Bağlantılı yerel adres türü
4.3.2.2. Site yerel adres türü
4.3.2.3. Yerel IPv6 Tekil Gönderim(unicast) Adresileri
4.3.2.4. Global adres türü "(Aggregatable) global unicast"
4.3.2.5. Çoğa Gönderim (Multicast) adresleri
4.3.2.6. Rasgele gönderim adresleri

4.3.3. Adres Türleri (konak parçası)
4.3.3.1. Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir)
4.3.3.2. Elle atanan adresler

4.3.4. Yönlendirme için önek uzunlukları
4.3.4.1. Önek uzunlukları (ağ maskesi olarak da bilinir)
4.3.4.2. Rotayı takip etmek

4.4. Sistemin IPv6 Kullanımına Hazırlanması
4.4.1. Çekirdeğin IPv6'ya hazırlanması
4.4.1.1. Çalışan çekirdeğin IPv6 desteğini kontrol edin
4.4.1.2. IPv6 modülünü yüklemeye çalışın
4.4.1.3. Modülün kendiliğinden yüklenmesi
4.4.1.4. IPv6 desteğine sahip bir çekirdek derleyin
4.4.1.5. IPv6 kullanımına hazır ağ aygıtları

4.4.2. IPv6'ya hazır ağ yapılandırma araçları
4.4.2.1. net-tools paketi
4.4.2.2. iproute paketi

4.4.3. IPv6'ya hazır deneme/hata ayıklama uygulamaları
4.4.3.1. IPv6 ping6
4.4.3.2. IPv6 traceroute6
4.4.3.3. IPv6 tracepath6
4.4.3.4. IPv6 tcpdump

4.4.4. IPv6'ya hazır programlar
4.4.5. IPv6'ya hazır istemci programları (seçmeler)
4.4.5.1. IPv6 adreslerini çözümlemek için DNS kontrolü
4.4.5.2. IPv6'ya hazır telnet istemcileri
4.4.5.3. IPv6'ya hazır ssh istemcileri
4.4.5.4. IPv6'ya hazır tarayıcılar (web browsers)

4.4.6. IPv6'ya hazır sunucu programları
4.4.7. SSS (Sistemin IPv6'ya hazır olması hakkında)
4.4.7.1. Araçların kullanımı

4.5. Arabirimlerin Yapılandırması
4.5.1. Farklı ağ aygıtları
4.5.1.1. Fiziken sınırlandırılmış aygıtlar
4.5.1.2. Sanal olarak sınırlandırılmış aygıtlar

4.5.2. Arabirimlerin etkin/edilgen hale getirilmesi

4.6. IPv6 Adreslerinin Yapılandırılması
4.6.1. IPv6 Adreslerinin Görüntülenmesi
4.6.2. Bir IPv6 Adresinin Eklenmesi
4.6.3. IPv6 Adreslerini Kaldırmak

4.7. Normal IPv6 rotalarının yapılandırılması
4.7.1. Varolan IPv6 rotalarının görüntülenmesi
4.7.2. Bir ağ geçidi üzerinden bir IPv6 rotası eklemek
4.7.3. Bir ağ geçidi üzerinden IPv6 rotasını kaldırmak
4.7.4. Bir arabirim üzerinden IPv6 rotası eklemek
4.7.5. Bir arabirim üzerinden IPv6 rotası kaldırmak
4.7.6. IPv6 rotaları ile ilgili SSS
4.7.6.1. Öntanımlı IPv6 yönlendirme desteği

4.8. Komşuların Araştırılması
4.8.1. ip kullanılarak komşuların görüntülenmesi
4.8.2. ip kullanılarak komşu tablosunun değiştirilmesi
4.8.2.1. Girdiyi elle eklemek
4.8.2.2. Girdiyi elle silmek
4.8.2.3. Daha ileri seçenekler

4.9. IPv4 içinde IPv6 tüneli yapılandırmak
4.9.1. Tünel türleri
4.9.1.1. Statik noktadan-noktaya tünelleme: salt6
4.9.1.2. Otomatik tünelleme
4.9.1.3. 6'ya 4 Tünelleme

4.9.2. Varolan tünellerin görüntülenmesi
4.9.3. Noktadan-noktaya tünel yapılandırması
4.9.3.1. Noktadan-noktaya tüneli eklemek
4.9.3.2. Noktadan-noktaya tüneli iptal etmek
4.9.3.3. Noktadan-noktaya numaralandırılmış tüneller

4.9.4. 6'ya 4 tünellerin ayarları
4.9.4.1. 6'ya 4 tüneli eklemek
4.9.4.2. 6ya4 tünelini iptal etmek

4.10. IPv6 içinde IPv4 Tüneli Yapılandırması
4.11. /proc dosya sisteminde çekirdek ayarlamaları
4.11.1. /proc dosya sistemine erişim
4.11.1.1. cat ve echo kullanarak
4.11.1.2. sysctl kullanarak
4.11.1.3. /proc dosya sisteminde bulunan değerler

4.11.2. /proc/sys/net/ipv6/ dizinindeki kayıtlar
4.11.3. /proc/sys/net/ipv4/ dizininde IPv6 kayıtları
4.11.4. /proc/net/ dizininde IPv6 kayıtları

4.12. Çekirdeğe Netlink-Arabirimi
4.13. Ağda hata ayıklama
4.13.1. Sunucu soketi ataması (binding)
4.13.1.1. Sunucu soket atamasını denetlemek için netstat kullanımı

4.13.2. Tcpdump ile paket inceleme örnekleri
4.13.2.1. Yönlendirici araştırması
4.13.2.2. Komşuların araştırılması

4.14. Linux dağıtımlarının IPv6 yapılandırma destekleri
4.14.1. Red Hat Linux ve "türevleri"
4.14.1.1. Ağ yapılandırma betiklerinin IPv6 desteğinin sınanması
4.14.1.2. RHL 7.1, 7.2, 7.3 sürümlerinde IPv6'yı kullanılabilir hale getirmek için ipucu

4.14.2. SuSE Linux
4.14.2.1. SuSE Linux 7.3
4.14.2.2. SuSE Linux 8.0
4.14.2.3. SuSE Linux 8.1

4.14.3. Debian Linux
4.14.3.1. Daha fazla bilgi

4.15. Otomatik Yapılandırma ve Hareketlilik
4.16. Hareketlilik
4.16.1. Genel Bilgi
4.16.1.1. Düğüm Hareketliliği
4.16.1.2. Ağ Hareketliliği
4.16.1.3. Bağlantılar

4.17. Güvenlik Duvarı Oluşturmak
4.17.1. netfilter6 kullanarak güvenlik duvarı oluşturmak
4.17.1.1. Daha fazla bilgi

4.17.2. Hazırlık
4.17.2.1. Kaynak kodları alın
4.17.2.2. Kodları açın
4.17.2.3. Çekirdeğin kaynak koduna en yeni iptables/IPv6 yamasını uygulayın
4.17.2.4. Yeni çekirdeği yapılandırın, derleyin ve kurun
4.17.2.5. iptables'ın ikilik paketlerinin yeniden derlenip kurulması

4.17.3. Kullanım
4.17.3.1. Desteğin kontrol edilmesi
4.17.3.2. ip6tables nasıl kullanılır öğrenin
4.17.3.3. Fedora Core için basit bir örnek
4.17.3.4. Açıklayıcı örnek

4.18. Güvenlik
4.18.1. Düğüm güvenliği
4.18.2. Erişim kısıtlamaları
4.18.3. IPv6 güvenlik gözden geçirmeleri
4.18.3.1. Hukuki konular
4.18.3.2. IPv6 uyumlu netcat kullanarak güvenlik denetimi
4.18.3.3. IPv6 uyumlu nmap kullanarak güvenlik denetimi
4.18.3.4. IPv6 uyumlu strobe kullanarak güvenlik denetimi
4.18.3.5. Dinleme sonuçları

4.19. Şifreleme ve Kimlik Denetimi
4.19.1. Şifreleme ve kimlik denetimi kipleri
4.19.2. Çekirdekteki destek (ESP ve AH)
4.19.3. Otomatik anahtar değişimi (IKE)
4.19.3.1. IKE artalan süreci: racoon
4.19.3.2. IKE artalan süreci: pluto

4.19.4. İlave bilgiler

4.20. Servis Kalitesi (QoS)
4.21. IPv6 uyumlu Artalan Süreçleri İçin İpuçları
4.21.1. Berkeley Internet Name Daemon BIND (named)
4.21.1.1. IPv6 Adreslerinde Dinlemek
4.21.1.2. IPv6 destekli Erişim Kontrol Listeleri (ACL)
4.21.1.3. Adanmış bir IPv6 adresi ile sorguların gönderilmesi
4.21.1.4. Alan başına tanımlanmış adanmış IPv6 adresleri
4.21.1.5. IPv6 DNS alan dosyası örnekleri
4.21.1.6. IPv6 ilişkili DNS bilgisinin sunulması
4.21.1.7. IPv6-uyumlu bağlantı kontrolü

4.21.2. Internet süper artalan süreci (xinetd)
4.21.3. Apache2 (httpd2)
4.21.3.1. IPv6 Adreslerinde Dinlemek

4.21.4. Rota Bilgilendirme Sunucusu (radvd)
4.21.4.1. radvd'nin yapılandırılması
4.21.4.2. Hata ayıklama

4.21.5. Dinamik Konak Yapılandırma Protokolü v6 Sunucusu (dhcp6s)
4.21.5.1. DHCPv6 sunucusunun (dhcp6s) yapılandırılması
4.21.5.2. DHCPv6 istemcisinin (dhcp6c) yapılandırılması
4.21.5.3. Kullanım
4.21.5.4. Hata Ayıklama

4.21.6. tcp_wrapper
4.21.6.1. Süzme yetenekleri
4.21.6.2. tcp_wrapper kullanan uygulamalar
4.21.6.3. Kullanım
4.21.6.4. Günlük Kayıtları

4.21.7. vsftpd
4.21.7.1. IPv6 adreslerinde dinlemek

4.21.8. proftpd
4.21.8.1. IPv6 adreslerinde dinlemek

4.21.9. Diğer artalan süreçleri

4.22. Yazılım Geliştirme (Uygulama Geliştirme Arayazü ile)
4.22.1. C uygulama geliştirme arayüzünü(API) kullanarak uygulama geliştirme
4.22.1.1. Adres yapıları
4.22.1.2. Arama Metotları
4.22.1.3. Karşılaşılan Durumlar
4.22.1.4. Anlattıklarımızı Biraraya Getirelim (istemci-sunucu uygulama örneği)

4.22.2. Diğer Programalama Dilleri
4.22.2.1. JAVA
4.22.2.2. Perl

4.23. Birlikte çalışabilirlik
4.24. İlave Bilgiler ve Adresler
4.24.1. Kitaplar, makaleler, çevrimiçi yazılar (karışık)
4.24.1.1. Basılı Kitaplar (İngilizce)
4.24.1.2. Basılı Kitaplar (Almanca)
4.24.1.3. Makaleler, e-kitaplar, çevrimiçi yazılar (karışık)
4.24.1.4. Bilimsel yayınlar (özetler, bibliyografyalar, çevrimiçi kaynaklar)
4.24.1.5. Diğerleri

4.24.2. Konferanslar, Toplantılar, Kongreler
4.24.2.1. 2002
4.24.2.2. 2003
4.24.2.3. 2004

4.24.3. Çevrimiçi Bilgiler
4.24.3.1. IPv6 omurgasına katılın
4.24.3.2. En son haberler, adresler ve diğer belgeler
4.24.3.3. Protocol referansları
4.24.3.4. Daha fazla bilgi
4.24.3.5. Ülkeler
4.24.3.6. İşletim Sistemleri
4.24.3.7. IPv6 Güvenliği
4.24.3.8. Uygulama listeleri

4.24.4. IPv6 Temel Yapısı
4.24.4.1. İstatistikler
4.24.4.2. Internet Merkezleri
4.24.4.3. Tünel komisyoncuları
4.24.4.4. Doğal IPv6 Servisleri

4.24.5. E-posta listeleri
4.24.6. Çevrimiçi araçlar
4.24.6.1. Sınama araçları
4.24.6.2. Bilgi sağlayıcılar
4.24.6.3. IPv6 Looking Glasses
4.24.6.4. Yardımcı uygulamalar

4.24.7. Eğitimler, Seminerler
4.24.8. The Online Discovery' ...

4.25. Sürüm Tarihçesi / Katkıda Bulunanlar / Son
4.25.1. Sürüm Tarihçesi
4.25.2. Katkıda bulunanlar
4.25.2.1. Büyük katkılar
4.25.2.2. Diğer katkılar

4.25.3. Son

5. Linux Gezici IPv6 NASIL
5.1. Giriş
5.1.1. Gezici IP Nedir?
5.1.2. Neden Gezici IP?
5.1.3. Nasıl çalışır?

5.2. IPv6
5.3. IPSec
5.3.1. IPSec Nedir?
5.3.2. AH ve ESP nedir?
5.3.3. Taşıma Modları

5.4. Linux için Gezici IPv6
5.4.1. Çekirdeğin Yamanması
5.4.2. Kullanıcı araçları
5.4.3. Başlatma Betikleri

5.5. Deneme ortamı
5.5.1. Deneme
5.5.2. Adım adım yapılandırma
5.5.2.1. Tamamen işlevsel IPv6 ağının hazırlanması
5.5.2.2. Gezici IPv6 Yapılandırması
5.5.2.3. IPSec Yapılandırması
5.5.2.4. Erişilen Yönlendirici üzerinde radvd yapılandırması
5.5.2.5. Ev yetkilisi üzerinde radvd yapılandırması

5.6. Gezici IPv6'nın Başlatılması
5.7. Denemelerin Yapılması
5.7.1. Deneme öncesi
5.7.2. Hareketin Farkedilmesi
5.7.3. ping6
5.7.4. Çekirdek IP yönlendirme tablosu
5.7.5. Farklı dış yerel ağlarda gezinme
5.7.6. Eve Dönüş
5.7.7. Gerçek yaşam testi - pürüzsüzlük

5.8. SSS
5.9. Yararlı Kaynaklar
5.10. Teşekkür vs.
5.10.1. Bu belge nasıl üretildi
5.10.2. Geribesleme
5.10.3. Teşekkür

6. Linux İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirme Protokolü (OLSR) IPv6 NASIL
6.1. Giriş
6.1.1. Neden Amaca-Yönelik ağ?
6.1.2. MANET nedir?
6.1.3. İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirmesi (OLSR) nedir?
6.1.4. OLSR nasıl çalışır?
6.1.5. IBSS nedir (IEEE amaca-yönelik mod)?

6.2. IPv6
6.3. Linux için OLSR
6.3.1. OLSRd'yi kurma
6.3.2. OLSRd'nin kullanımı
6.3.2.1. Bir konak üzerinde
6.3.2.2. Diğer konakları ekleme
6.3.2.3. Hareket

6.3.3. HNA iletileri nedir?
6.3.4. Eklenti desteği
6.3.5. Seçimlik GUI
6.3.6. Diğer OLSR uygulamaları
6.3.6.1. INRIA
6.3.6.2. NROLSR
6.3.6.3. CRCOLSR
6.3.6.4. QOLSR

6.4. SSS
6.5. Faydalı Kaynaklar
6.6. Teşekkür ve Açıklamalar
6.6.1. Bu belge nasıl üretildi?
6.6.2. Geri Bildirim
6.6.3. Teşekkür

7. Elle Yapılandırılmış IPv6-in-IPv4 Tüneli NASIL
7.1. Linux (ip kullanarak)
7.2. BSD
7.2.1. ifconfig kullanarak
7.2.2. rc.conf kullanarak

7.3. Windows (netsh kullanarak)
7.4. Cisco IOS
7.5. 6WIND SixOS

8. 64 Bit Genel Tanıtıcıların (EUI-64) Kayıt Otoritesi için Kılavuz
8.1. Genel
8.2. Uygulama Kısıtlamaları
8.3. Dağıtım kısıtlamaları
8.4. Uygulama Belgesi
8.5. Üretici-tanımlı tanıtıcılar
8.6. 64-BIT GENEL TANITICI BİÇİM KILAVUZU
8.6.1. Genel
8.6.2. Biçim
8.6.3. Kısıtlı kapsüllenmiş değerler
8.6.4. Kapsüllenmiş EUI-48 değerleri
8.6.5. Kapsüllenmiş MAC-48 değerleri

9. Debian ve Windows Paylaşımlı Yazdırma Nasıl
9.1. Giriş
9.2. Başlarken
9.2.1. Linux Yazıcı Bileşenleri
9.2.2. Gerekli Paketler
9.2.3. CUPS Yerel Yazıcı Yapılandırma
9.2.4. Linux'ta Temel Yazdırma İşlemleri

9.3. Windows Makinalara Yazdırma
9.3.1. Windows Makinalara Bağlanma
9.3.2. CUPS Yapılandırması

9.4. Yazıcıları Windows Makinalarla Paylaşmak
9.4.1. Paylaşım Temelleri
9.4.2. Samba Yapılandırması
9.4.3. CUPS Yapılandırması

9.5. Sorun Giderme
9.5.1. Windows Yazıcılara Bağlantı Sorunu
9.5.2. Diğer Hatalar

10. Kiralık Hat-Mini NASIL
10.1. Giriş
10.1.1. Kiralık Hat Nedir
10.1.2. Varsayımlar

10.2. Modem
10.2.1. Modem Yapılandırması
10.2.2. Deneme
10.2.3. Örnekler
10.2.3.1. Hi-Tech
10.2.3.2. Tornado FM 228 E
10.2.3.3. Tron DF
10.2.3.4. US Robotics Courier V-hepsi

10.3. PPPD
10.3.1. Yapılandırma
10.3.2. Betikler
10.3.2.1. pppd'yi başlatma ve ayakta tutma
10.3.2.2. Rotaların Kurulumu

10.3.3. Test

11. Debian Deposu NASIL
11.1. Giriş
11.1.1. Geri Bildirim

11.2. Belgede Kullanılan Terimler
11.3. Depolar Nasıl Çalışır
11.4. Depo Nasıl Kurulur
11.4.1. Otomatik Depolar
11.4.2. Sıradan Depolar
11.4.3. Index Dosyalarını Oluşturmak
11.4.4. Release Dosyalarını Oluşturmak
11.4.5. Havuz Yaratılması
11.4.6. Araçlar

11.5. Depoyu Kullanmak
11.6. Kaynaklar