Sonuç

Bu makalenin amacı, balküpü teknolojisinin ne olduğunu tanımlamak ve güvenlik camiası için öneminden bahsetmekti. Biz balküplerini düşük etkileşimli ve yüksek etkileşimli olmak üzere iki farklı kategoriye ayırdık. Etkileşim, balküpünün saldırgana ne kadar hareket izni verdiğini belirtmektedir. Bu çözümlerin verdiği sonuçlar, hem araştırma hem de üretim amaçlıdırlar. Balküpleri engelleme, tespit etme ve ataklara cevap verme özellikleriyle üretim amaçlı kullanılabilirler. Saldırılardan elde edilen bilgilerle araştırma amaçlı da kullanılırlar, bu sayede tehditleri daha iyi anlarız ve savunmamızı geliştiririz. Balküpleri hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz, balküpleri hakkında yazılmış ilk ve tek kitap olan “Honeypots: Tracking Hackers” adlı kitapla ilgilenebilirsiniz.