GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)

Çeviren: Deniz Akkuş

Legal Notice

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL better.

Yasal Uyarı

Bu, GNU Genel Kamu Lisansının (GPL) Türkçe'ye gayrıresmi çevirisidir. Bu çeviri Free Software Foundation tarafından yayınlanmamış olup GNU GPL kullanan yazılımların dağıtım şartlarını belirleme açısından hukuki bağlayıcılığı yoktur -- Hukuki açıdan yalnızca GNU GPL'in İngilizce metni bağlayıcıdır. Bu çeviri, Türkçe kullanıcılarının GNU GPL'i daha iyi anlayabilmeleri için hazırlanmıştır.

3 Mayıs 2002

Çevirinin sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 0.13 Mayıs 2002DA
Çevirisi http://www.arayan.com/da/gpl_tr.html adresindeki aslından bir Linux Belgesi olarak yeniden düzenlenmiştir.
 

GNU Genel Kamu Lisansının (GPL) sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 2Haziran 1991 Telif Hakkı © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Bu lisans dökümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur.
 

İçindekiler

1.1. GİRİŞ
1.2. KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
1.3. Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır