RADIUS Veritabanının Oluşturulması

İlk olarak, SQL'de yeni boş bir 'radius' veritabanı ve bu veritabanına erişime yetkili bir kullanıcı yaratmalısınız. Veritabanı ve kullanıcı adı için elbette istediğiniz isimlendirmeyi yapabilirsiniz ama isimleri 'radius' ile ilişkilendirmek işleri basitleştirebilir.

Sıradaki adım, veritabanı için şemanın yaratılmasıdır. İşletim sisteminizin doc dizininde docs/examples/ altında (veya FreeRADIUS'un kaynak kodunu açtığınız dizinde) her SQL tipi için birer örnek SQL betiği bulunmaktadır. Bu betikler SUSE'de /usr/share/doc/packages/freeradius/ klasöründe bulunmaktadır.

MySQL Veritabanının Yaratılması

mysql -uroot -p
      CREATE DATABASE radius;
      GRANT ALL ON radius.* TO radius@localhost IDENTIFIED BY "radpass";
      exit

Uyarı
"radpass" yerine daha güvenli bir parola kullanın.

cd /usr/share/doc/packages/freeradius/doc/examples/
mysql -uroot -p radius <ed mysql.sql

PostgreSQL Veritabanının Yaratılması

su - postgres
createuser radius --no-superuser --no-createdb --no-createrole -P
createdb radius --owner=radius
exit

Uyarı
createuser komutunu çalıştırdığınızda sorulan parolayı güvenli bir şekilde seçin.

cd /usr/share/doc/packages/freeradius/doc/examples/
psql -U radius radius < postgresql.sql