Ek İşlemler

  • radcheck ile şifrelenmiş parolaları kullanmak için 'Cleartext-Password' yerine 'Crypt-Password' kullanılmalı ve değer alanına şifrelenmiş parolalar (UNIX'in şifrelenmiş parolaları) girilmelidir.
  • NTradPing, test accounting (stop gibi) paketlerini göndermek için acct-session-time isimli argümana ihtiyaç duyar. Stop paketini göndermek için 'Additional RADIUS Attributes' kutusuna 'Acct-Session-Time=99999' gibi bir değer girmelisiniz.
  • Eğer Cisco ağ erişim noktanız varsa cisco-vsa-hack'i ayarlayın.
  • Bir yedek RADIS sunucu çalıştırıyor ve veritabanı yedeğini bu sunucu üzerine almak mı istiyorsunuz? Ben Colin Bloch'un yönergelerini http://www.ls-l.net/mysql/ takip ettim ve iki MySQL sunucum arasında bir yedekleme sağladım. Gerçekten basit bir iş. MySQL belgelerinde daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Eğer İKİ MySQL SUNUCUSU çalıştırıyorsanız ve FreeRadius'un bunlar arasında geçiş yapmasını istiyorsanız sql.conf dosyasınızdan bir kopya daha alarak ikinci kopyayı yedek sunucunuza bağlanarak yansıma yapacak şekilde düzenleyin. Daha sonra bu dosyaları sql1.conf ve sql2.conf gibi isimlendirin. radiusd.conf dosyasında sql.conf geçen satırı sql1.conf ve sql2.conf geçecek şekilde çoklayın. 'authorize' bölümünde 'sql' girdisini aşağıdaki grubu içerecek şekilde değiştirin:

 group {
   sql1 {
      fail  = 1
      notfound = return
      noop  = 2
      ok  = return
      updated = 3
      reject = return
      userlock = 4
      invalid = 5
      handled = 6
   }
   sql2 {
      fail  = 1
      notfound = return
      noop  = 2
      ok  = return
      updated = 3
      reject = return
      userlock = 4
      invalid = 5
      handled = 6
   }
   }

FreeRadius ikinci MySQL sunucuna geçiş yapar ve accounting (radacct) tablosunu güncellemeye çalışırsa yansılama ayarlamasında ve veritabanı bütünlüğünde istemediğiniz şeyler olabilir.