Dosya Sistemi

Bu standart FHS uyumlu dosya sistemi tabanlı olan bir işletim sistemi, bir çok UNIX dosya sisteminde bulunan aynı temel güvenlik özelliklerini destekler.

Dosyalar arasında iki bağımsız farklılık tanımlamak mümkündür: "paylaşılabilir" veya "paylaşılamaz", "değisken" veya "statik". Genelde, bu açılardan herhangi birinden farklılık gösteren dosyalar farklı dizinlere yerleştirilirler. Böylece farklı kullanım karakteristiklerine sahip dosyaların farklı dosya sistemlerinde saklanması basitleştirilmiş olur.

"Paylaşılabilir" dosyalar bir sunucuda bulundurulan ve diğerinden kullanılan dosyalardır. "Paylaşılamaz"dosyalar paylaşılabilir olmayan dosyalardır. Örneğin kullanıcı ev dizinleri paylaşılabilirken aygıt kilit dosyaları paylaşılamaz.

"Statik" dosyalar, ikililer, kütüphaneler, belgelendirme dosyaları dahil olmak üzere, sistem yöneticisi müdehalesiyle değişmeyen diğer dosyalardır.

Mantıksal Temel

Paylaşılabilir dosyalar bir sunucuda saklanırlar ve bir çok diğer sunucudan kullanılabilirler. Bununla birlikte, tipik olarak dosya sistemi sıradüzenindeki tüm dosyalar paylaşılabilir değildir yani her sistem paylaşılabilir olmayan en azından kendi yerel bir depolamasına sahiptir. Bir sistemin ihtiyacı olan ve uzak bir sistemde bulunan dosyalar olduğu zaman bir veya bir kaç dizinin bağlanması uygun bir yöntemdir.

Statik ve değişken dosyalar ayrılmış olmalıdır çünkü statik dosyalar değişken dosyalardan farklı olarak salt okunur ortamlarda saklanabilirler ve değişken olanlarla aynı periyodlarla yedeklenmeleri gerekmez.

Geçmiş UNIX-benzeri dosya sistemi sıradüzenleri statik ve değişken dosyaları hem /usr hem de /etc altında içerirler. Yukarıda bahsedilen avantajları farketmek için /var sıradüzeni oluşturulmuş ve tüm değişken dosyalar /usr'den /var'a aktarılmıştır. Sonuç olarak /usr şimdi salt okunur olarak bağlanabilir (eğer ayrı bir dosya sistemi ise). Değişken dosyalar /etc'den /var'a, teknoloji izin verdiği için daha uzun bir zaman önce aktarılmıştır.

Bu örnek bir FHS-uyumlu sistemdir. (Başka FHS-uyumlu yerleşimler mümkündür).

Tablo 2.1.

 paylaşılabilirpaylaşılamaz
statik/usr/etc
 /opt/boot
değişken/var/mail/var/run
 /var/spool/news/var/lock