64-BIT GENEL TANITICI BİÇİM KILAVUZU

Genel

IEEE tanımlı 64 bit uzatılmış tekil tanıtıcılar (EUI-64) IEEE Kayıt Otoritesi'nin 24 bitlik company_id değeri ile company_id ataması ile tanımlanmış organizasyonun 40 bitlik uzatılmış tanıtıcısının birleşmesi ile oluşmuştur.

IEEE 24 bitlik company_id değerlerinin atama işini yönetmektedir. Bu değerlerin ataması kamuya açıktır, bu yüzden bir EUI-64'ün kullanıcısı herhangi bir değerin üreticisini tanıyabilir.

IEEE/RAC 40 bitlik uzatılmış tanıtıcıların atamalarında kontrol sahibi değildir ve üreticiler tarafından tanımlanmış EUI-64 tanıtıcılarının çiftlenmesi konusunda sorumluluk kabul etmez.

Biçim

Elinizde yetkili bir üretici tarafından sağlanmış bir 64 bit genel tanıtıcı (EUI-64) olması gerekmektedir (elektronik olarak okunabilir çipler halinde). Bu değerlerin en soldaki 24 biti, IEEE Kayıt Otoritesi tarafından üreticilere atanmış company_id değerlerini temsil eder. En sağdaki 40 bit ise üretici tarafından atanmış değerlerdir.

Örneğin üreticinin IEEE tarafından atanmış company_id değerinin ACDE4816 olduğunu ve üretici tarafından seçilmiş uzatılmış tanıtıcının 234567ABCD16 olduğunu farzedelim. Aşağıda bu iki sayıdan üretilmiş EUI-64 değeri olan ACDE48234567ABCD16'yı ve bayt ve bit temsillerini görüyorsunuz:

|        company_id       |            uzatılmış tanıtıcı           | alan 
|addr+0 | addr+1 | addr+2 | addr+3 | addr+4 | addr+5 | addr+6 | addr+7| 
|  AC   |   DE   |   48   |   23   |   45   |   67   |   AB   |   CD  | hex
10101100 11011110 01001000 00100011 01000101 01100111 10101011 11001101 bits
|  |                                                               |  |
|  en anlamlı bayt                      en az anlamlı bayt  |
en anlamlı bit                              en az anlamlı bit

Eğer bayt-adreslenebilir bir ortam ise, üreticinin orijinal bayt-adres sırası belirlidir: EUI-64 değerinin en anlamlıdan en az anlamlı baytına doğru, en düşükten en yüksek bayt adresleri yukarıda gösterilmiştir.

Başka bir elektronik olarak okunabilir ortama aktarılırken (örneğin bir disk dosyasına ya da ağ paketine) standartlara göre kabul edilebilir şekilde ilişkili baytların sırası değişebilir.

Kısıtlı kapsüllenmiş değerler

EUI-48 ve MAC-48 değerlerinin EUI-64 değerlerinin küçük alt setleri olarak kapsüllenmesini desteklemek için, üreticinin uzatılmış tanıtıcısının ilk dört dijitinin FFFF16 ya da FFFE16 olmaması gerekir. Yani aşağıdaki forma sahip 64 bitlik değerler asla EUI-64 değerleri olamaz:

   ccccccFFFEeeeeee16   (bir EUI-48 uzantısı)

   ccccccFFFFeeeeee16   (bir MAC-48 uzantısı)

The letters 'c' ve 'e' harfleri onaltılık rakamları temsil eder ve EUI-48 değerinin EUI-64 değerine nasıl açıkça kamsüllendiğini gösterir; 'c' ve 'e' rakamları ise EUI-48/MAC-48 değerlerinin company_id ve uzatılmış tanıtıcı kısımlarını temsil eder.

Bu yöntem MAC-48 ve EUI-48 tanıtıcılarına EUI-64 değerleri olarak kapsülleme ve dönüştürme (ya da atanmamış olarak bırakma) imkanı sağlar. Bunu yapmaktaki amaç OUI/company_id tabanlı genel eşsiz 64-bit tanıtıcıların tek bir formda ifade edilecek hale getirilebilir olmasını sağlamaktır.

Kapsüllenmiş EUI-48 değerleri

Örneğin üreticinin IEEE tarafından atanmış company_id değerinin ACDE4816 ve üretici tarafından verilmiş tanıtıcının numarasının 23456716 olduğunu farzedelim. Bu iki değerden üretilen EUI-48 değeri ACDE4823456716 olup, bit ve bayt temsilleri aşağıdaki gibi gösterilir:

    |        company_id       |   uzatılmış tanıtıcısı  | alan 
    |  AC   |   DE   |   48   |   23   |   45   |   67  | hex
    10101100 11011110 01001000 00100011 01000101 01100111 bit
    |  |                                                               |  |
    |  en anlamlı bayt                      en az anlamlı bayt  |
    en anlamlı bit                              en az anlamlı bit

Bir eşsiz EUI-64 değeri, bir company_id, bir FFFE16 değerli etiket ve uzatılmış tanıtıcı değerlerinden oluşur. EUI-48 benzeri önem sırasına göre temsili aşağıdaki gibidir:

EUI-64 değerinin bayt ve bit temsili aşağıda gösterilmiştir:

|        company_id       |    EUI etiketi    |   uzatılmış tanıtıcı  | alan 
|  AC   |   DE   |   48   |   FF   |   FE   |   23   |   45   |   67  | hex
10101100 11011110 01001000 11111111 11111110 00100011 01000101 01100111 bits
|  |                                                               |  |
|  en anlamlı bayt                      en az anlamlı bayt  |
en anlamlı bit                              en az anlamlı bit

Kapsüllenmiş MAC-48 değerleri

Bir MAC-48 tanıtıcısı bir EUI-64 içine yerleştirilebilir ve kapsüllenebilir. Buradaki amaç varolan MAC-48 tanıtıcılarının EUI-64 formatı ile temsil edilirken aradaki çelişmeyi önlemektir. Örneğin üreticinin IEEE tanımlı OUI değerinin AC-DE-48 olduğunu ve MAC-48 adresi üretmek istediğini farzedelim.

AC-DE-48-23-45-67

İkilik düzende sıralanmış temsili aşağıdaki gibi olacaktır:

    |            OUI             |     uzatılmış tanıtıcı   | alan
    |  1.ci   |   2.ci   |  3.cü    |   4.cü   |   5.ci   |   6.cı  | oktet
    | C   A  |  E   D  |  8   4  |  3   2  |  5   4  |  7   6 | hex
    0011 0101 0111 1011 0001 0010 1100 0100 1010 0100 1110 0110 bits
    |       | |       | |       | |       | |       | |       |
    lsb   msb lsb   msb msb   lsb msb   lsb msb   lsb msb   lsb

Bir eşsiz EUI-64 değeri bir sıralanmış OUI, bir FF-FF değerli etiket ve uzatılmış tanıtıcı değerlerinden üretilmiştir. Bu kapsüllenmiş MAC-48 tanıtıcısı için, MAC-48 benzeri iletim-sıralı ikilik temsiller aşağıda listelenmiştir:

|           OUI           |    MAC etiketi    |   uzatılmış tanıtıcı  | alan 
|  1.ci   |   2.ci   |  3.cü    |   4.cü   |   5.ci   |   6.cı  | sıra
| C  A  |  E  D  |  8  4  |  F  F  |  F  F  |  3  2  |  5  4  |  7  6 | hex
00110101 01111011 00010010 11111111 11111111 11000100 10100100 11100110 bit
|      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      |
lsb  msb lsb  msb msb  lsb msb  lsb msb  lsb msb  lsb msb  lsb msb  lsb

Bu kapsüllenmiş MAC-48 tanıtıcısı için önem sırasına göre EUI-48 benzeri temsili aşağıdaki gibidir:

|           OUI           |    MAC etiketi    |   uzatılmış tanıtıcı  | alan 
|  AC   |   DE   |   48   |   FF   |   FF   |   23   |   45   |   67  | hex
10101100 11011110 01001000 11111111 11111111 00100011 01000101 01100111 bit
|  |                                                               |  |
|  en anlamlı bayt                      en az anlamlı bayt  |
en anlamlı bit                              en az anlamlı bit