Dağıtım kısıtlamaları

EUI-64 tanıtıcılarının tükenmesi ihtimali çok düşük olmasına rağmen, IEEE/RAC bu tanıtıcıların üçüncü partilere dağıtılmasına bazı kısıtlamalar getirmiştir:

Tahsis
EUI-64 değerleri elektronik olarak okunabilir şekilde satılmalıdır; üretilen her bileşende bir EUI-64 değerinden fazlası olmamalıdır.

Paketleme
EUI-64 değerini içeren bir bileşen, yaygınca kullanılan diğer tanıtıcı bileşenlerden ayırd edilmek için, ayırd edici bir özelliğe (renk ya da şekil gibi) sahip olmalıdır.

Belgelendirme
Okunabilir belgelendirme (sonrai sayfaya bakın).

Yasal Tazminat
EUI-64 değerini üreten her organizasyon çifte değer atamalarından doğabilecek zararlar için IEEE'ye tazminat ödemek zorundadır.

EUI-64 terimi IEEE tarafından alınmış ticari bir markadır. Şirketler bu terimi ancak IEEE/RAC tarafından onaylandıkları ve bu kısıtlamalara uydukları sürece ticari amaçlar için kullanmakta serbesttirler.