Özet

Karıştırmamak için Debian ikilik paketimizi oluşturmak için izlediğimiz adımları tekrar gözden geçirelim.
Önkoşullu dosyalar:

 1. Bir veya daha fazla çalışabilir ikilik dosya veya kabuk betiği
 2. Her bir çalışan dosya için kılavuz sayfası
 3. Bir control dosyası
 4. Bir copyright dosyası
 5. Bir changelog ve changelog.Debian dosyası

debian geçici dizinlerini oluşturma:

 1. debian/usr/bin dizinini oluşturun (veya çalışabilir dosyalarınızı koymak istediğiniz dizin her neresi ise)
 2. debian/usr/share/man/man1ı oluşturun (veya kılavuz sayfalarınız hangi bölüme aitse)
 3. debian/DEBIAN dizinini oluşturun
 4. debian/usr/share/doc/<paket_adı>nı oluşturun
 5. debian dizini altındaki tüm alt dizinlerin erişim yetkilerinin 0755 olduğundan emin olun

Geçici debian ağacına dosyaları kopyalayın:

 1. Çalışan dosyaları debian/usr/bin dizinine kopyalayın (veya çalışan dosyalarınızı her nereye yerleştirmek istiyorsanız)
 2. Kılavuz sayfasını debian/usr/share/man/man1 dizinine kopyalayın
 3. control dosyasını debian/DEBIAN dizinine kopyalayın
 4. copyright, changelog, ve changelog.Debian dosyalarını debian/usr/share/doc/<paket_adı> dizinine kopyalayın.
 5. copyright, changelog ve changelog.Debian dosyalarını debian ağacı içinde --best seçeneği ve gzip ile sıkıştırın

İkilik Debian paketini oluşturun ve kontrol edin:

 1. debian dizininde dpkg-deb --build komutunu fakeroot ile çağırın
 2. debian.deb isimli oluşan dosyayı sürüm numarası ve mimari bilgisi içerecek şekilde isimlendirin
 3. Oluşan .deb paketinin Debian sözleşmesine uyup uymadığını lintian kullanarak kontrol edin