Terimler Sözlüğü
AES
Advanced Encryption Standard (Gelişmiş Şifreleme Standartı), Birleşik Devletler Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından seçilen sağlam ve saygın bir şifreleme algoritmasıdır.

şifrelenen/şifrelenecek veri
şifreleme ile korunan veri - disk, disk bölümü ya da dosya

şifreleme
bir veriyi karıştırmanın matematiksel yolu, böylece veri ancak belirli bir anahtar kullanıldığında anlaşılabilir hale gelir.

anahtar
şifreli veriyi anlaşılabilir kılmaya yarayan ufak bilgi parçası

anahtar deposu
şifreleme anahartarını tutan fiziksel ortam (USB flash sürücü gibi) (ve muhtemelen önyükleme işleminin başlangıcı)

geri-dönüm aygıtı
Veri depolamak için kullanılan Linux öbek aygıtı (başka aygıt kullanmak suretiyle)

loop-AES
geri-dönüm aygıtı kullanan AES algoritmasını gerçekleştiren ve Jari Ruusu tarafından yazılan yazılım

makul reddedebilme
kişinin verisini bir saldırgan için zorla çözmeyi reddebilmenin bir yolu

USB flash sürücüsü
ufak bir bellek çipi ve USB arabirimi içeren ufak elektronik aygıt