Görüntü Dosyanızı Güncellemek

Muhtemelen son bölümü okumuş, talimatları takip edip yeni oluşturduğunuz ISO'yu CD'ye yazarak kendinizi sıcak ve tüylere bürünmüş hissediyorsunuzdur. Eninde sonunda bazı paketler güncellenecektir ve siz de yerel Linux Kullanıcıları Gurubunuzun yükleme festivalinde eski CD'lerinizi yeni başlayan birine vermek ve kendinize yeni bir güncel CD takımı yazmak isteyeceksiniz. jigdo-guru'su olma yolunda gayet iyi ilerlediğinizden, en son bölümdeki kadar acı veren detaylara girmeyeceğiz.

İlk adım, gene, güncellemek istediğiniz görüntü için .jigdo ve .template dosyalarını indirmektir. Bunları ikinci kez indirmenin sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Sebebi indirmek istediğiniz güncel görüntünün değişmiş olmasıdır. Dosyalar eklenmiş veya silinmiş olabilir, böyle olmasa bile herhangi bir güncel paket, görüntüyü ilk indirirken kullandığınız .jigdo ve .template dosyalarının listesindekilerden farklı toplam sağlama sahip olacaktır.

Bu noktada ya elinizde güncelliği geçmiş bir Debian CD'si tutuyorsunuzdur veya CD'nin güncelliğini yitirmiş bir ISO görüntüsü disk sürücünüzde vardır. Güncel bir ISO dosyasını almak için adımları takip edelim. Eğer CD'ninki varsa onu CD sürücünüze koyarak bağlayın:

$ mount /cdrom

Öte yandan güncellemek istediğiniz bir ISO dosyanız varsa, onu bir dönüş aygıtı olarak bağlayın (bunu yapmak için root olmanız gerekebilir). Örnek olarak Woody görüntü dosyamı güncelliyor olacağım:

# mount -o loop woody-i386-1.iso /mnt

jigdo-lite'ı .jigdo dosyasını parametre olarak göndererek çalıştırın.

$ jigdo-lite woody-i386-1.jigdo

-----------------------------------------------------------------
Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2002 by Richard Atterer <jigdo@atterer.net>
Loading settings from `/home/p/.jigdo-lite'

-----------------------------------------------------------------
Images offered by `woody-i386-1.jigdo':
 1: Debian GNU/Linux 3.0 r0 Woody
    - Official i386 Binary-1 CD (debian-30r0-i386-binary-1.iso)

Further information about `debian-30r0-i386-binary-1.iso':
Generated on Thu, 18 Jul 2002 14:34:12 +0100

-----------------------------------------------------------------
If you already have a previous version of the CD you are
downloading, jigdo can re-use files on the old CD that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. You found the secret message; you're a very careful
reader. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted
under (e.g. `/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you
want to start the download of any remaining files.

You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
 1: /mnt
Files to scan:

jigdo-lite bize bağlanmış CD'nin (eğer bir CD'yi güncelliyorsanız) veya dönüş aygıtı olarak bağlanmış ISO dosyanızın konumunu sormaktadır (eğer bir ISO dosyası kullanıyorsanız). /mnt üzerinde dönüş aygıtı olarak bağlanmış bir ISO dosyası kullanıyorum, dolayısiyle /mnt gireceğim. Eğer bir CD'yi güncelliyorsanız, CD'nin bağlama yolunu girin, o da muhtemelen /cdrom benzeri bir şeydir. Her iki durumda da, jigdo-lite bağlanmış olan aygıtınızı tarayacak, hangi dosyaların güncellenmesi gerektiğini belirleyecek ve buna ihtiyaç olmayan dosyaları tekrar kullanacaktır. Kaynak Tarama Hakkında bölümünü de inceleyebilirsiniz.

Şuna benzer bir şey görebilirsiniz:

Files to scan: /mnt/other

Not downloading .template file - `woody-i386-1.template' already present
jigdo-file: Output file `debian-30r0-i386-binary-1.iso' already exists - delete
it or use --force
jigdo-file failed with code 3 - aborting.

Ne oldu? Bunu size göstermek istedim çünkü buna eninde sonunda toslayacaktım. Bir ISO dosyasını göncelliyorum fakat güncelliğini yitirmiş görüntü dosyası, çalıştığım dizinde aynı zamanda. Jigdo-lite, woody-i386-1.iso isminde bir dosya üretmek ister fakat halihazırda çalıştığım dizinde bir tane bulunmaktadır (güncel olmayan görüntü). Jigdo-lite bunu bozmak istememektedir, bunun için bir teminat vermekte ve dosyayı silebileceğimi veya --force kullanarak üzerine yazabileceğimi söylemektedir. Dosyayı aynı zamanda yeniden adlandırıp başka yere de taşıyabilirsiniz, fakat sanırım jigdo-lite bunu bildiğimizi varsayıyor. :-)

Dönüş aygıtı şeklinde bağlı olduğu için görüntü dosyasını başka yere taşımakta ya da yeniden isimlendirmekte cesaretsiz olmayın. Dosya sistemi başlıklar altında dosya yapılarını tanımlayan veri yapıları kullanmaktadır (inode) ve dosyayı taşısanız veya yeniden isimlendirseniz bile bu yapılar yerinde kalır. /mnt altına bağlı dosya sistemine zarar vermezsiniz. ISO dosyasını silmek de bağlanmış dosya sistemine zarar vermez. Dosyanın yapılarını tanımlayan veri yapıları bunlara işaret eden sayaç bilgisi sıfıra indiğinde bırakılmaktadır. ISO dosyasını bağlamak sayacı arttırmaktadır, dolayısiyle dosya gerçekten ancak rm ile dosyayı sildikten ve dönüş aygıtını bağını bıraktıktan sonra silinir. CD'den güncelleme yapan tüm diğerlerinin bunlar üzerinde endişe etmesine gerek yok. :-)

ISO dosyasını woody-i386-1.iso.old olarak yeniden isimlendireceğim ve jigdo-lite'ı tekrar çalıştıracağım. Tekrar deneyelim:

$ jigdo-lite woody-i386-1.jigdo

-----------------------------------------------------------------
Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2002 by Richard Atterer <jigdo@atterer.net>
Loading settings from `/home/p/.jigdo-lite'

-----------------------------------------------------------------
Images offered by `woody-i386-1.jigdo':
 1: Debian GNU/Linux 3.0 r0 Woody - Official i386 Binary-1 CD
    (debian-30r0-i386-binary-1.iso)

Further information about `debian-30r0-i386-binary-1.iso':
Generated on Thu, 18 Jul 2002 14:34:12 +0100

-----------------------------------------------------------------
If you already have a previous version of the image you are
downloading, jigdo can re-use files on the old image that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. `/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you want
to start the download of any remaining files.
You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
 1: /mnt
Files to scan: /mnt
Not downloading .template file - `woody-i386-1.template' already present
...
Found 1200 of the 1224 files required by the template
...

jigdo-lite, /mnt dizinini taramak istediğimi hatırlamaktadır ve, 1 ya da dizinin adını yazarak taratabileceğimi söylemektedir. İnatçı biri olduğumdan dizinin adını tekrar yazdım.

Elipsler süratli bir şekilde değişen yazılar göstermektedir. İlk elips, jigdo-lite'ın taradığı dosyaların dinamik listesidir. İkincisi woody-i386-1.iso.tmp dosyasına yazılanları temsil etmektedir. jigdo-lite dosyaları taramayı ve geçici ISO dosyasına yazmayı bitirdiğinde, şunu yazar:

Copied input files to temporary file `woody-i386-1.iso.tmp'
  - repeat command and supply more files to continue

-----------------------------------------------------------------
If you already have a previous version of the image you are
downloading, jigdo can re-use files on the old image that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. `/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you want
to start the download of any remaining files.
You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
 1: /mnt
Files to scan:

Dönüş aygıtınıza bağlanmış ISO dosyanızdan (veya CD'nizden) başka taratacak dosya kaynağınız olmadığından <ENTER>'a basın. Jigdo-lite daha sonra tıpkı ISO'nuzu ilk kez indirirken yaptığı gibi hangi yansıları kullanmak istediğinizi soracaktır. Bu sorulara daha önceden de yanıt vermiştiniz, fakat gerçekten de hatırlamıyorsanız Bir Yansı Belirleyin kısmını tekrar okumak isteyebilirsiniz.

Bu noktadan sonra jigdo-lite'ın sihrini işlettiğini göreceksiniz. Evet, kolay değil miydi?