Debian Tarihi

Çeviren: Pınar Yanardağ

Yazan: Debian Belgelendirme Grubu

Bdale Garbee

Hartmut Koptein

Nils Lohner

Will Lowe

Bill Mitchell

Ian Murdock

Martin Schulze

Craig Small

Javier Fernández-Sanguino

Yasal Açıklamalar

Bu belgeyi, üzerinde yaptığınız değişiklikleri açıkça belirtmek kaydıyla, istediğiniz gibi düzenleyebilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

Bu belge, üzerinde yapılan değişiklikler, orijinalinden farkı açıkça belirtilmek kaydıyla, ücretli ya da özgür olarak yeniden dağıtılabilir ve yeniden düzenlenebilir (dosya formatından başka bir formata dönüştürme ya da yazılan dilden başka bir dile çevirme de dahil).

Bu çevirinin sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 1.2Eylül 2008ny
Güncelleme
 
Sürüm 1.1Temmuz 2006PY
Güncelleme
 
Sürüm 1.0Kasım 2005PY
İlk çeviri
 

Özgün belgenin sürüm bilgileri:

Gelişim
Sürüm 2.72007-04-03bg

Özet

Bu belge, Debian Projesi'nin tarihini ve hedeflerini açıklar.


İçindekiler

5.1. Giriş -- Debian Proje'si nedir?
5.1.1. Başlangıç
5.1.2. Debian'ın telaffuzu

5.2. Liderlik
5.3. Debian Sürümleri
5.4. Detaylı Tarihçe
5.4.1. 0.x Sürümleri
5.4.1.1. Eski Debian Paketleme Sistemi

5.4.2. 1.x Sürümler
5.4.3. 2.x Sürümleri
5.4.4. 3.x Sürümleri
5.4.5. 4.x Sürümleri
5.4.6. Önemli olaylar
5.4.6.1. Temmuz 2000: Joel Klecker öldü
5.4.6.2. Eylül 2000: Paket havuzlarının gerçekleştirimi
5.4.6.3. Mart 2001: Christopher Rutter öldü
5.4.6.4. Mart 2001 Fabrizio Polacco öldü
5.4.6.5. Temmuz 2002: Martin Butterweck öldü
5.4.6.6. Kasım 2002: Debian sunucusunda yangın çıktı
5.4.6.7. Mayıs 2004: Manuel Estrada Sainz ve Andrés García öldü
5.4.6.8. Temmuz 2005: Jens Schmalzing öldü

5.4.7. Sırada ne var?

A. Debian Bildirisi
A.1. Debian Linux nedir?
A.2. Debian niçin geliştiriliyor?
A.3. Debian bu sorunların üstesinden nasıl gelecek?