Liderlik

Debian, 1993'ten beri birçok lider değiştirmiştir.

Ian Murdock 1993 Ağustos'unda Debian'ı kurdu ve 1996 Mart'ına kadar liderliğini devam ettirdi.

Bruce Perens, Nisan 1996 ve Aralık 1997 tarihleri arasında Debian'a liderlik yaptı.

Ian Jackson, Temmuz 1998 ile Aralık 1998 tarihleri arasında Debian'a liderlik yaptı.

Wichert Akkerman, Temmuz 1999'dan Mart 2001'e kadar Debian'a liderlik yaptı.

Ben Collins, Nisan 2001'den Nisan 2002'ye kadar Debian'a liderlik yaptı.

Bdale Garbee, Nisan 2002 ile Nisan 2003 tarihleri arasında Debian'a liderlik yaptı.

Martin Michlmayr, Mart 2003'te seçildi ve Mart 2005'e kadar liderlik pozisyonunu korudu.

Branden Robinson, Nisan 2005'de seçildi ve Nisan 2006'ya kadar liderlik pozisyonunu korudu.

Anthony Towns, Nisan 2006'de seçildi ve Nisan 2007'ya kadar liderlik pozisyonunu korudu.

Sam Hocevar, Nisan 2007'de seçildi ve halen liderliğini devam ettiriyor.