Giriş -- Debian Proje'si nedir?

Debian Projesi dünyanın dört bir yanından, tamamen özgür yazılım olarak geliştirilen bir işletim sistemi üretmeye adamış gönüllü katılımcılardan oluşan bir projedir. Projenin şu ana kadarki temel ilkesi, Linux işletim sistemi çekirdeği ve binlerce önpaketlenmiş uygulama içeren Debian GNU/Linux'tur. Intel i386 ve Alpha, ARM, Intel IA-64, Motorola 68k, MIPS, PA-RISC, PowerPC, Sparc (ve UltraSparc), IBM S/390 ve Hitachi SuperH gibi birçok işlemci tipi desteklenir.

Debian, kar amacı gütmeyen, New-York tabanlı Software in the Public Interest, Inc., adlı bir kuruluşun doğmasına sebep olmuştur. SPI, Debian ve ona benzer, özgür yazılım ve donanım geliştiren organizasyonlara yardım etmek için kurulmuştur. Bu arada, SPI, Debian Projesinin, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde, vergiden düşülebilir bağışlar almasına olanak sağlayan bir mekanizmayı sağlamaktadır.

Özgür yazılım hakkında daha fazla bilgi için, Debian Sosyal Sözleşmesi'ne ve ilgili Debian Özgür Yazılım Kılavuzlarına ya da Debian--Özgür Yazılım Ne Demek? isimli sayfaya bakın.

Başlangıç

Debian Projesi, resmi olarak Ian Murdock tarafından 16 Ağustos 1993'te kurulmuştur. Ian, Debian'ı açık olarak; Linux ve GNU ruhuna uygun olarak geliştirilmesi için tasarladı (hazırladığı bildiriyi okumak için, belgenin sonundaki eke bakın). Debian Projesi, FSF'nin GNU projesi tarafından bir yıl boyunca desteklendi (Kasım 1994'ten Kasım 1995'e kadar).

Debian, dikkatli bir şekilde biraraya getirmeyi ifade eder ve benzer şekilde geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Debian, başlangıçta sıkı kenetlenmiş küçük bir grup Özgür Yazılım hacker'ı tarafından başlatıldı ve zamanla büyük, iyi organize edilmiş geliştirici ve kullanıcı topluluğuna dönüştü.

Debian projesi başladığında her geliştiriciye ve kullanıcıya çalışmalarıyla katkıda bulunmalarına olanak veren tek dağıtımdı. Bu da Debian'ın ticari varlık teşkil etmediğinin en önemli örneklerinden biridir. Projeyi örgütlemek için, bir tüzüğe, sosyal sözleşmeye, poliçe belgelerine sahip tek dağıtımdır. Ayrıca Debian, sistemin güncellemelere karşı tutarlılığını sağlamak için, inter-paket bağımlılıklarını dikkatle inceleyen detaylı bağımlılık bilgisini sağlayan "mikro paketlenmiş" tek dağıtımdır.

Yüksek kaliteyi korumak ve sürdürmek için, Debian, teslim etme ve paketleme için kapsamlı bir prosedür ve politika duruşunu esas almıştır. Bu standartlar, açık ve görünmez bir şekilde, Debian'ın anahtar kavramlarını araçlar, özdevinim ve belgelendirmeyle desteklemektedirler.

Debian'ın telaffuzu

Debian'ın resmi telaffuzu "deb i yın" şeklindedir. [54] Bu isim, Debian'ın yaratıcısı Ian Murdock ve karısı Debra'dan gelmektedir.[54] Ç.N. - Telaffuz ederken, "i" yutulacak, "Deb'yın" gibi söylenecek.