Bir bölüm yerine bir dosyanın kullanılması

Başka bir dosya sistemindeki bir dosyada şifrelenmiş dosya sistemi kurmak da bu kadar kolay. Bu durum eğer dosyayı DVD vs. gibi aygıtlarda yedeklemek isterseniz işinize yarayacaktır. Böylece dosyayı kolayca başka bir makineye taşıyabilirsiniz.

100MB boyutunda rasgele bilgi içeren bir dosya oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:

dd if=/dev/urandom of=/mystuff.aes bs=1k count=100000

Eğer dosyanın boyutunu değiştirmek isterseniz count değişkeninin değerini değiştirin. Yukarıdaki komut her biri 1k boyutlu 100000 blok oluşturur, ama siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sadece boyutun seçtiğiniz dosya sistemini taşıyamayacak kadar küçük olmamasına dikkat etmelisiniz. Elbette /dosya_ismi.aes yerine istediğiniz yolu ve dosya adını seçebilirsiniz.

Yukarda yaptığımıza benzer şekilde bu dosya içerisine şifrelenmiş dosya sistemini şu şekilde oluşturabilirsiniz:

losetup -e aes-256 /dev/loop0 /mystuff.aes

Şimdi dosya sistemini oluşturabilirsiniz:

mkfs.ext3 /dev/loop0

ve bağlayalım:

mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/crypto

Son olarak dosya sistemini ayırın ve geridönüş aygıtını çıkarın:

umount /mnt/crypto
losetup -d /dev/loop0

İhtiyacınız olduğunda dosya sistemini tekrar bağlayabilirsiniz:

mount /mystuff.aes /mnt/crypto -oencryption=aes-256

Eğer dosyayı taşımak veya CD/DVD ye yazmak isterseniz önce unmount komutuyla dosya sistemini ayırdığınızdan emin olun.