Programlama Dilleri Hikayenin Tamamı Değildirler

İyi düzenlenmiş bir CS müfredatı çok çeşitli dilleri içerecektir. Kolay ve kısa yazımlı diller yerine programlama işlemini daha geniş olarak anlamayı sağlayacak diller olacaktır. Programlama dillerine giriş derslerinde betik dillerin popülerliğini görmek bizi kaygılandırıyor. Bu diller (Javascript, PHP, Atlas) aslında günümüz Web uygulamalarının popüler araçlarıdır. Bu diller Java için belirttiğimiz tüm pedagojik sakıncaları içermektedir ve algoritma ve performans ölçümü ile ilgili bilgiler öğrenme fırsatını sunmaz. Bunların keskin yazımlı olmamaları deneme-yanılma stili programlamaya ve öğrencilerin tasarımı ve arayüzleri belirtimlerden ayırma alışkanlıklarının olmamasına yol açar.

Bununla birlikte doğru dili öğretmek tek başına yeterli değildir. Öğrenciler, yazının başında söylediğimiz gibi, geniş ölçekli, güvenilir programlar yazmaya zorlanmalıdırlar. Bu konular, formal belirtim metodları ve ispat yöntemleri kadar yüksek güvenilir kodun gerçek dünyada nasıl onaylandığı ile de ilgili olmalıdır. Uçağa adım attığınızda hayatınızı tamamen güvenilir olması gereken bir yazılımın ellerine bırakmış olursunuz. Bir bilgisayar mühendisi olarak bu çeşit bir güvenilirliğin nasıl başarıldığı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İçinde bulunduğumuz günlerde ve çağımızda terörist siber saldırı tehlikesinden dolayı yazılımların sadece hatasız olması yetmemekte, ayrıca kötü niyetli saldırılara karşı da sağlam olmalıdır. Bu yüksek güvenlikli yazılımlar daha da geniş formal yöntemlerin kullanılmasını ve öğrencilerimizin bu dünyaya hazır olmasını gerektirmektedir.