XFree86

XFree86 ile başlatmak için, normal XFree paketlerini edinip kurmanız gereklidir. XF86Config dosyasını http://www.falkensweb.com/t1500.html adresinden alıp kurabilirsiniz. Başlangıçta otomatik olarak başlaması için rc.local (ya da dağıtımınızdaki eşdeğeri) dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin

xinit -- -bpp 16 &

Temkinli davranıp X'i kullanıcı haklarıyla çalıştırmak için, bir kullanıcı yaratın ve X'i başlatıp durdurmak için aşağıdakileri yapın (ben bunu init.d'ye yerleştirdim ve rc.4'e sembolik bağ verdim). 5. satırdaki 'mplayer' yerine kullanıcı adınızı yazın.

#! /bin/sh
case "$1" in
start)
    echo -n "Automatically logging into X"
    su -c 'cd ~mplayer && xinit -- -bpp 16' - mplayer &
    echo "."
    ;;
stop|restart)
    ;;
*)
    echo "Usage: /etc/init.d/mplayer {start|stop|restart}"
    exit 1
esac

exit 0