Compaq Yöntemi

Sunucuda çekirdek ve dosya sisteminiz için gerekli dizinleri yaratın. Compaq CD'sini bağlayarak dosyaları kopyalayın. Dosya sistemini açın:

mkdir /exports/T1500
mkdir /exports/T1500/root
mkdir /exports/T1500/tftpboot
mount /cdrom
cp /cdrom/product/vmlinux /exports/T1500/tftpboot
cd /exports/T1500/root
tar xvf /cdrom/product/netboot.tar

DHCP sunucunuzu /etc/dhcpd.conf dosyasına aşağıdaki gibi bir bölüm ekleyerek yapılandırın.

T1500'ün donanım adresini değiştirmeyi unutmayın.

group {
  #little black box
  host box {
    hardware ethernet 00:80:64:10:1d:1c;
   fixed-address box.house;
   option host-name "box";
   server-name "192.168.1.1";
   filename "/exports/T1500/tftpboot/vmlinux";
   option root-path "192.168.1.1:/exports/T1500/root";
   }
  }

DNS üzerinde yeni bir konak tanımlayın.

db.192.168.1.1:
52 in ptr box.

db.house:
  box in a 192.168.1.52

/etc/exports dosyasına aşağıdaki satırı ekleyerek kök dosya sistemini sunmaya başlayın.

/exports/T1500/root box(rw,no_root_squash)

tftp'yi yapılandırmak için /etc/inetd.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:

tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.tftpd /exports/T1500/tftpboot

Artık inetd, dhcpd, nfs ve named servislerini yeniden başlatabilirsiniz. T1500'ü de 'netboot' seçeneği ile yeniden başlatırsanız normal işletim sistemine çok benzer bir açılış yapacaktır. /exports/T1500/root/root/.xinitrc dosyasına aşağıdaki satırı ekledikten sonra oturumu kapatıp yeniden açarsanız bir xterm elde edersiniz.

exec /nor/Xbin/xterm &