Kaynaklar

Bu belgede kullanılan yazılımların herbirinin birçok parametresi bulunmaktadır. Sadece minimum ihtiyaçlar göz önünde bulunduğu taktirde kullanılması gereken parametreler dışında bir parametre kullanılmamıştır. Kullanılabilecek parametreler hakkında daha ayrıntılı bilgi için yazılımların man dosyalarına göz atınız.

    cdrecord: http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
(Jörg Schilling )

     CD-Writing-HOWTO: http://wt.xpilot.org/publications/linux/howtos/cd-writing/html/
(Winfried Trümper )