Ek Modüller

mod_dav

mod_dav nedir?

 

mod_dav Apache web sunucusu için DAV özelliklerini (RFC 2518) sağlayan bir Apache modülüdür. Apache lisansı tarzı bir lisans altında dağıtılır.

 
--www.webdav.org 

Yazarın bakış açısından:

DAV (Distributed Authoring and Versioning): Dağıtık Yazarlık ve Sürümleme anlamına gelir. Web sitenizi bir dosya sistemini yönetiyormuş gibi yönetmenize izin verir. Bu da ftp dosya yüklemelerini web sunucusuna koyacağınız anlamına gelir.

DAV belli başlı web geliştirme araçlarınca (yeni sürümlerinde) desteklenmekte ve web yayıncılığında giderek bir standart haline gelmektedir.

Kaynak paketini indirin

Ardes: http://www.webdav.org/mod_dav/

Derleme ve Kurulum

$ cd /usr/local

$ tar -xvzf mod_dav-1.0.3-1.3.6.tar.gz
$ cd mod_dav-1.0.3-1.3.6

$ ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs

$ make
# make install

Dosya adı çelişkisi

mod_dav-1.0.3-1.3.6 dosya isminin sadece Apache 1.3.6 ile çalıştırılması önerilmekteyse de aslında Apaches >= 1.3.6 ile de çalışmaktadır.

auth_ldap

auth_ldap nedir?

 

auth_ldap dünyanın en popüler web sunucusu olan Apache için bir LDAP doğrulama modülüdür. auth_ldap mükemmel performansa sahiptir ve hem Unix hem Windows NT üzerinde Apache'yi destekler. Aynı zamanda SSL üzerinden LDAP desteği ve Frontpage istemcilerine doğrulama için LDAP kullanırken web izinlerini yönetmeye izin veren bir kipi vardır.

 
--www.rudedog.org 

Yazarın bakış açısından:

Eğer oturum açma işlemlerini ortak bir kullanıcı/parola temelinde sağlamlaştırmak istiyorsanız LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) en doğru yoldur. LDAP açık standarttır ve yaygın olarak desteklenir.

LDAP için oturum açma işlemleri:

Unix-Linux, Solaris (diğerleri?) için loginler, FTP loginleri (bazı ftp sunucuları), http Temel Kimlik Denetimi, Tarantella Kimlik Denetimi ve Rol Yönetimli Samba Kimlik Denetimi (2.2.x bunu desteklemeli) ile LDAP rol tabanlıdır. Şöyle ki, »yönetici« diye bir rol tanımlayıp üye olarak bir kullanıcı ataması yaparsanız, yöneticinin oturum açmasına izin verilen her yerde o kullanıcı oturum açabilir.

Kaynak paketini indirin

Adres: http://www.rudedog.org/auth_ldap/

Derleme ve Kurulum

$ cd /usr/local

$ tar -xvzf auth_ldap-1.6.0.tar.gz

$ cd auth_ldap-1.6.0

$ ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs --with-sdk=openldap

$ make
# make install

mod_auth_mysql

mod_auth_mysql nedir?

Bir http Temel Kimlik Denetim modülü. MySQL veritabanında kullanıcının rahat bir şekilde devamlılığını sağlar.

Kaynak paketini indirin

Adres: ftp://ftp.kciLink.com/pub/mod_auth_mysql.c.gz

Derleme ve Kurulum

$ gunzip mod_auth_mysql.c.gz

$ /usr/local/apache/bin/apxs \
-c -I/usr/local/mysql/include \
-L/usr/local/mysql/lib/mysql \
-lmysqlclient -lm mod_auth_mysql.c

# cp mod_auth_mysql.so /usr/local/apache/libexec/

httpd.conf'a bu satırı ekleyin:

LoadModule mysql_auth_module libexec/mod_auth_mysql.so

Ve diğer modüller nereye eklenmişse:

AddModule mod_auth_mysql.c

MySQL kütüphanelerinin ve eklentilerinin yolunun doğru olmasına özen gösterin.

Kütüphane yolu

Derlemeden önce /usr/local/mysql/lib/mysql'in /etc/ld.so.conf'un içinde olduğundan emin olun.

Örnek Yapılandırma

Örnek 1.2. /usr/local/apache/conf/httpd.conf

<location /manual/>
 AuthType Basic
 AuthUserfile /dev/null
 AuthName Testing
 AuthGroupFile /dev/null
 AuthMySQLHost localhost
 AuthMySQLCryptedPasswords Off
 AuthMySQLUser root
 AuthMySQLDB users
 AuthMySQLUserTable user_info
 <Limit GET POST>
  require valid-user
 </limit>
</location>

MySQL-Veritabanını oluşturmak için betik

sadece yazın:

mysql < authmysql.sql

Örnek 1.3. authmysql.sql dosyasının içeriği

create database http_users;
connect http_users;

CREATE TABLE user_info (
user_name CHAR(30) NOT NULL,
user_passwd CHAR(20) NOT NULL,
user_group CHAR(10),
PRIMARY KEY (user_name);

mod_dynvhost

mod_dynvhost nedir?

"Uçuş sırasında" (on-the-fly) sanal konak tanımlamayı sağlayan bir modüldür. Sadece dinamik sanal konak yolunda yeni bir dizin oluşturun, o kadar. Web sunucunuzu yeniden başlatmanıza gerek yok.

ISP'lerde büyük ölçekli sanal konaklama için iyi bir çözümdür.

Derleme ve Kurulum

$ cd /usr/local

$ tar -xvzf mod_dynvhost.tar.gz

$ cd dynvhost/

$ /usr/local/apache/bin/apxs -i -a -c mod_dynvhost.c

httpd.conf'u denetleyin

Başlangıçta mod_dynvhost.so'nun yüklenip yüklenmediğini httpd.conf'a bakarak anlayabilirsiniz:

LoadModule dynvhost_module libexec/mod_dynvhost.so

Örnek Yapılandırma

Örnek 1.4. /usr/local/apache/conf/httpd.conf

<DynamicVirtualHost /usr/local/apache/htdocs/vhosts/>
 HomeDir /
</DynamicVirtualHost>

Şimdi /usr/local/apache/htdocs/vhosts/'daki her bir sanal konak için bir dizin oluşturun.

Örnek:

/usr/local/apache/htdocs/vhosts/falan.filan.org

Web sunucunuzu yeniden başlatmanıza gerek yok.

mod_roaming

mod_roaming nedir?

 

mod_roaming ile Apache web sunucunuzu Netscape Roaming Access sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Bu, Netscape Communicator 4.5 tercihlerinizi, sık ziyaret edilenleri, adres defterlerinizi, çerezlerinizi (cookies) vb. sunucu üzerinde depolayabilmenize izin vererek sunucuya erişebilen herhangi bir Netscape Communicator 4.5'ten aynı ayarları kullanabilmenizi (ve güncelleyebilmenizi) sağlar.

 
--www.klomp.org/mod_roaming/ 

Yazarın bakış açısından:

mod_roaming gerçekten değerli. Maalesef vekil bağlantısı üzerinden çalışmaz. Netscape 4.x sık ziyaret edilenlerinizi vb. farklı makinelerde eşzamanlı tutabilirsiniz. Netscape 6.x ve Mozilla da dahil olmak üzere başka hiçbir tarayıcı tarafından desteklenmez.

Kaynak paketini indirin

Adres: http://www.klomp.org/mod_roaming/

Derleme ve Kurulum

$ cd /usr/local

$ tar -xvzf mod_roaming-1.0.2.tar.gz

$ cd mod_roaming-1.0.2

$ /usr/local/apache/bin/apxs -i -a -c mod_roaming.c

httpd.conf'u denetleyin

Başlangıçta mod_roaming.so'nun yüklenip yüklenmediğini httpd.conf'a bakarak anlayabilirsiniz:

LoadModule roaming_module libexec/mod_roaming.so

Örnek Yapılandırma

Örnek 1.5. /usr/local/apache/conf/httpd.conf

RoamingAlias /roaming /usr/local/apache/roaming
<Directory /usr/local/apache/roaming>
 AuthUserFile /usr/local/apache/conf/roaming-htpasswd
 AuthType Basic
 AuthName "Roaming Access"
 <Limit GET PUT MOVE DELETE>
  require valid-user
 </Limit>
</Directory>