Çeşitli Hatalar

HATA:

ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
Linux Error: 2: No such file or directory 

Bu hata bilgisayarı yeniden başlatıp oturum açmaya çalıştığınızda oluşur. Veritabanı bağlanmadığında veya otomatik başlatılmadığında bir çok hata alırsınız.

Çözüm:

 1. /etc/oratab dosyasında *:/opt/oracle/OraHome1 ve ordb:/opt/oracle/OraHome1 seçeneklerinin “Y” (YES) olarak atandığını kontrol edin.

 2. Veritabanını $ORACLE_HOME/bin/dbstart komutu ile ilklendirmeyi deneyin.

HATA:

No start entry for SID * at /opt/oracle/OraHome1 in /etc/oratab

Bu hata dbstart betiğinin sid dosyasını hatalı yerde aramasından kaynaklanabilir.

Çözüm:

 1. cp $ORACLE_BASE/admin/$ORACLE_SID/pfile/init_*.ora \

  $ORACLE_HOME/dbs/init$ORACLE_SID.ora

 2. oracle kullanıcısı olarak:

  $ sqlplus
  SQL> create pfile from spfile;
  SQL> exit
  

 3. dbstart betiğini çalıştırın: $ORACLE_HOME/bin/dbstart.